• 11 WRZ 20

    BGF Stypendia na pobyt badawczy

    Prosimy o zapoznanie się z możliwością uzyskania stypendium na pobyt badawczy.

    https://www.pologne.campusfrance.org/pl/bgf-stypendia-na-pobyt-badawczy

    Stypendium skierowane do polskich i zagranicznych badaczy pracujących w polskiej instytucji naukowej, którzy chcieliby prowadzić badania we Francji. Stypendium adresowane jest do wszystkich naukowców, a w szczególności do tych posiadających doktorat od mniej niż 10 lat i pragnących nawiązać współpracę polsko-francuską.