• 04 LUT 20
    BREXIT a wyjazdy w programie Erasmus+

    BREXIT a wyjazdy w programie Erasmus+

    Zgodnie z komunikatem Narodowej Agencji Programu Erasmus+, informujemy, że mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, dzięki zawarciu porozumienia o kontynuacji udziału instytucji brytyjskich w projektach zatwierdzonych do realizacji w obecnej fazie programu (2014-2020), można realizować wymianę studentów i pracowników zgodnie z ustaleniami z partnerami brytyjskimi.

    To samo dotyczy udziału brytyjskich instytucji /organizacji w projektach KA2 (Partnerstwa strategiczne i inne). Informacja dotyczy projektów, które trwają i które zostaną zaakceptowane do realizacji w konkursach wniosków 2020. Udział Wielkiej Brytanii w kolejnej edycji programu (2021-2027) będzie przedmiotem odrębnych negocjacji.