• 14 STY 21
  Konsekwencje Brexitu dla uczestników programu Erasmus+

  Konsekwencje Brexitu dla uczestników programu Erasmus+

  Rząd Wielkiej Brytanii podpisał 31 grudnia 2020 r. umowę o wystąpieniu z Unii Europejskiej, której konsekwencją są m.in. zmiany w organizacji mobilności w programach wymiany międzynarodowej. Prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi uczestników wymian Erasmus+ w roku akademickim 2020/21.

  Wielka Brytania zrezygnowała z uczestnictwa w nowym programie Erasmus+ 2021-2027, jednak projekty finansowanych w 2020 r. i wcześniej będą kontynuowane. Oznacza to, że w bieżącym roku akademickim możliwe są wyjazdy do Wielkiej Brytanii w ramach umowy finansowej 2020-PL01-KA103-079006. Dotyczy to zarówno wyjazdów studentów i pracowników, jak i ich przyjazdów do Polski.

  Zgodnie z informacją przekazaną przez Narodową Agencję Programu Erasmus+, w przypadku osób podróżujących do Zjednoczonego Królestwa po 31 grudnia 2020 r. należy mieć na uwadze, że może być konieczne spełnienie określonych wymagań dotyczących wyjazdu. Uczestnicy programu Erasmus+ podróżujący do Wielkiej Brytanii w celu odbycia studiów lub praktyki, będą potrzebować wizy, jednak nie dotyczy to pobytów trwających krócej niż 6 miesięcy.
  Uczestnicy powinni sprawdzić, czy obowiązuje ich wiza, wchodząc bezpośrednio w link. Dodatkowa opłata za opiekę zdrowotną może mieć zastosowanie w procesie ubiegania się o wizę. Zalecamy zapoznać się z wytycznymi rządu Wielkiej Brytanii.

  Szczególną uwagę zalecamy w przypadku wyjazdów studentów na praktyki. Wyjazd na praktykę do 6 miesięcy znajduje się w kategorii work, academic visit or business (nie ma praktyki w menu) i służby graniczne mogą domagać się wizy niezależnie od okresu wyjazdu, ponieważ business or academic activities nie obejmują praktyki: https://www.gov.uk/check-uk-visa/y/poland/from_2021/work/six_months_or_less