• 15 MAR 19

    Doktorancie, jedź w świat!

    Po raz kolejny studenci studiów III stopnia Uniwersytetu Szczecińskiego mają możliwość skorzystania z wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+ do krajów partnerskich, czyli poza Unią Europejską. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tegoroczną ofertą oraz listą uczelni partnerskich. Najbliższa kwalifikacja trwa od 18 marca do 14 kwietnia 2019.

    Doktoranci mogą ubiegać się o wyjazd w semestrze zimowym 2019/2020 do uczelni w Albanii, Czarnogórze i Kambodży. Stypendium miesięczne to 700 EUR, dodatkowo wypłacany jest zryczałtowany grant na podróż w wysokości 275 EUR (Albania i Czarnogóra) albo 1500 EUR (Kambodża).

    Zasady realizacji wyjazdów i niezbędne dokumenty TUTAJ

    Zapraszamy na indywidualne konsultacje: Małgorzata Kopalska, tel. 91 444 1208, malgorzata.kopalska@usz.edu.pl