Wydziałowi i kierunkowi koordynatorzy ECTS odpowiedzialni są – w odniesieniu do wyjazdu na studia za właściwą selekcję, kwalifikację i merytoryczne przygotowanie studentów do wyjazdu na studia oraz bezkolizyjne uznanie powracającym studentom okresu odbytych studiów zagranicznych i zaliczenie w maksymalnym zakresie, w jakim to jest możliwe egzaminów zdanych w uczelni zagranicznej; zaś w odniesieniu do wyjazdu na praktykę – za właściwą selekcję, kwalifikację i merytoryczne przygotowanie studentów do wyjazdu oraz zatwierdzenie Programu o Porozumieniu Praktyki (Training Agreement).

Przygotowanie merytoryczne studenta polega na:

  • Udostępnianiu studentom informacji o programach studiów uczelni zagranicznej – wyjazd na studia;
  • Współpracy z uczelniami partnerskimi w zakresie uzgodnienia programów studiów i wspólnym ze studentem dokonaniu wyboru przedmiotów, które powinien zaliczyć w uczelni zagranicznej, aby po powrocie mógł uzyskać pełne uznanie okresu studiów i zdanych egzaminów (uzyskanych zaliczeń) – wyjazd na studia.
  • Współpracy z instytucjami partnerskimi w zakresie uzgodnienia programów praktyki – wyjazd na praktykę.

Wydział Biologii

Koordynator Wydziałowy: dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US
e-mail: paulina.niedzwiedzka-rystwej@usz.edu.pl


Koordynator kierunkowy: 
dr Ewa Skotnicka 
e-mail: ewa.skotnicka@usz.edu.pl

Wydział Filologiczny

Koordynator Wydziałowy: dr Małgorzata Osiewicz-Maternowska
e-mail: malgorzata.osiewicz@usz.edu.pl ,  prodziekan-student.wf@usz.edu.pl

Filologia Angielska, Global Communication: dr Katarzyna Rudkiewicz
e-mail: katarzyna.rudkiewicz@usz.edu.pl

Filologia Germańska: dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US
e-mail: krzysztof.nerlicki@univ.szczecin.pl

Filologia Romańska: dr Wioletta Piegzik
e-mail: wioletta.piegzik@usz.edu.pl

Filologia Rosyjska: dr Roman Gawarkiewicz
e-mail: slavista@univ.szczecin.pl

Filologia Polska, Kulturoznawstwo, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Dziennikarstwo i zarzadzanie mediami: dr Bogdan Balicki
e-mail: bogdanbalicki@gmail.com

Skandynawistyka: dr Witosław Awedyk
e-mail: witoslaw.awedyk@usz.edu.pl

Iberystyka: mgr Barbara Kosik-Szwejkowska
e-mail: barbara.kosik@usz.edu.pl

Wydział Humanistyczny

Koordynator Wydziałowy: dr Luiza Wojnicz-Smal
e-mail: luiza.wojnicz@gmail.com

Koordynator kierunkowy: dr Mateusz Smolaga
e-mail: mateusz.smolaga@usz.edu.pl

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Koordynator Wydziałowy: dr Miłosz Stępiński
e-mail: mstepinski@univ.szczecin.pl

Wychowanie Fizyczne: dr Ewa Kruszyńska
e-mail: ewa.kruszynska@usz.edu.pl

Zdrowie publiczne: dr Marta Stępień-Skłodkowska
e-mail: marta.slodkowska@usz.edu.pl

Turystyka i Rekreacja: dr Anna Nowakowska
e-mail: anna.nowakowska@univ.szczecin.pl

Wydział Matematyczno–Fizyczny

Koordynator Wydziałowy: dr Jekaterina Sklyar
e-mail: sklar@univ.szczecin.pl

Fizyka, Optyka okularowa: dr Adam Balcerzak
e-mail: adam.balcerzak@usz.edu.pl

Matematyka: dr Piotr Polak
e-mail: piotr.polak@usz.edu.pl

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Koordynator Wydziałowy: dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US
e-mail: Jaroslaw.Korpysa@usz.edu.pl

Koordynator kierunkowy: dr Barbara Czerniachowicz
e-mail:  barbara.czerniachowicz@usz.edu.pl

Wydział Nauk o Ziemi

Koordynator Wydziałowy: dr Krystyna Osadczuk
e-mail: osadczuk@univ.szczecin.pl

Geografia, studia I i II stopnia: dr Natalia Sypion-Dutkowska
e-mail: natalia.sypion@usz.edu.pl

Geologia, studia I i II stopnia: dr Andrzej Osadczuk
e-mail: andros@univ.szczecin.pl

Geografia – studia III stopnia: dr hab. Halina Kowalewska-Kalkowska, prof. US
e-mail: halkalk@univ.szczecin.plhalkalk@univ.szczecin.pl

Turystyka i rekreacja, studia I i II stopnia: dr Daniel Szostak
e-mail: daniel.szostak@wp.pl

Oceanografia, studia I stopnia, Marine and Coastal Sciences, studia II stopnia, Oceanologia, studia III stopnia: dr Teresa Radziejewska
e-mail: teresa.radziejewska@usz.edu.pl

Gospodarka Przestrzenna, studia I i II stopnia: dr Elżbieta Mydłowska
e-mail: elzbieta@univ.szczecin.pl

Wydział Prawa i Administracji

Koordynator Wydziałowy: dr Michał Peno
e-mail: michal.peno@wpiaus.pl

Koordynator kierunkowy: mgr Adrianna Ogonowska
e-mail: adrianna.ogonowska@wpiaus.pl

Wydział Teologiczny

Koordynator wydziałowy: dr Angelo Rella
e-mail: angelo.rella@usz.edu.pl

Italianistyka: dr Angelo Rella
e-mail: angelo.rella@usz.edu.pl

Teologia, Nauki o rodzinie: ks. dr hab. Cezary Korzec, prof. US
e-mail: cezary.korzec@usz.edu.pl

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Koordynator Wydziałowy: dr Dominika Kordela 
e-mail: dominika.kordela@wzieu.pl

Koordynator kierunkowy: mgr Artur Pomianowski
e-mail: artur.pomianowski@wzieu.pl