Wydziałowi i kierunkowi koordynatorzy ECTS odpowiedzialni są – w odniesieniu do wyjazdu na studia za właściwą selekcję, kwalifikację i merytoryczne przygotowanie studentów do wyjazdu na studia oraz bezkolizyjne uznanie powracającym studentom okresu odbytych studiów zagranicznych i zaliczenie w maksymalnym zakresie, w jakim to jest możliwe egzaminów zdanych w uczelni zagranicznej; zaś w odniesieniu do wyjazdu na praktykę – za właściwą selekcję, kwalifikację i merytoryczne przygotowanie studentów do wyjazdu oraz zatwierdzenie Programu o Porozumieniu Praktyki (Training Agreement).

Przygotowanie merytoryczne studenta polega na:

  • Udostępnianiu studentom informacji o programach studiów uczelni zagranicznej – wyjazd na studia;
  • Współpracy z uczelniami partnerskimi w zakresie uzgodnienia programów studiów i wspólnym ze studentem dokonaniu wyboru przedmiotów, które powinien zaliczyć w uczelni zagranicznej, aby po powrocie mógł uzyskać pełne uznanie okresu studiów i zdanych egzaminów (uzyskanych zaliczeń) – wyjazd na studia.
  • Współpracy z instytucjami partnerskimi w zakresie uzgodnienia programów praktyki – wyjazd na praktykę.

Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania (Faculty of Economics, Finance and Management)

Ekonomia i Finanse (Economics and IT Applications I, ekonomia I i II, ekonomiczno-prawny I i II, finanse i rachunkowość I i II, gospodarka nieruchomościami I, informatyka i ekonometria I i II, rynek nieruchomości II): dr hab. Agnieszka Majewska, prof. US
e-mail: agnieszka.majewska@usz.edu.pl

Zarządzanie i Jakość (informatyka w biznesie I, logistyka I i II, przedsiębiorczość i inwestycje I, Public management II, zarządzanie I i II, zarządzanie i inżynieria produkcji I): dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US
e-mail: jaroslaw.korpysa@usz.edu.pl

Geografia Społeczno-ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna (gospodarka przestrzenna I, turystyka i rekreacja I i II): dr Leszek Gracz
e-mail: leszek.gracz@usz.edu.pl

Wydział Humanistyczny (Faculty of Humanities)

Językoznawstwo oraz Literaturoznawstwo:

dr Małgorzata Osiewicz-Maternowska: filologia germańska I i II, filologia germańska z dodatkowym językiem obcym I, filologia norweska I, przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym II, filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym I, lingwistyka dla biznesu tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie I
e-mail: malgorzata.osiewicz@usz.edu.pl

dr Małgorzata Sokół: dziennikarstwo i komunikacja społeczna I, dziennikarstwo i zarządzanie mediami II, filologia I i II, filologia angielska I i II, filologia hiszpańska I, filologia polska I i II, filologia romańska II, filologia romańska z językiem obcym do wyboru I, Global Communication I, italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem I i II , bałtyckie studia kulturowe I, studia pisarskie I
e-mail: malgorzata.sokol@usz.edu.pl

dr hab. Pierre-Frederic Weber, prof. US: archeologia (archeologia I i II), historia (historia I i II, media i cywilizacja I, menedżer dziedzictwa kuturowego II, studia nad wojną i wojskowością I i II, stosunki międzynarodowe I i II), filozofia (filozofia I i II, kognitywistyka komunikacji I i II, mediacja międzykulturowa I)
e-mail: pierre.weber@usz.edu.pl

Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia (Faculty of Health and Physical Education)

dr Anna Nowakowska: nauki o kulturze fizycznej (diagnostyka sportowa I, wychowanie fizyczne I i II oraz – w roku akademickim 2020/2021 – kierunek : bezpieczeństwo wodne I ), nauki o zdrowiu (zdrowie publiczne I i II)
e-mail: anna.nowakowska@usz.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych (Faculty of Social Sciences)

dr Mateusz Smolaga: nauki o polityce i administracji ( bezpieczeństwo narodowe I i II, bezpieczeństwo wewnętrzne I i II, management instytucji publicznych i PR
I i II, nauki o polityce I i II)

e-mail: mateusz.smolaga@usz.edu.pl

dr Kalina Kukiełko-Rogozińska: pedagogika (animacja kultury I, pedagogika DWA PROFILE, pedagogika specjalna I i II, pedagogika specjalna jsm , pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z rozszerzoną edukacją artystyczną I i II, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jsm, praca socjalna I i II), psychologia (psychologia), nauki socjologiczne (socjologia I i II)
e-mail: kalina.rogozinska@usz.edu.pl

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (Faculty of Physical, Mathematical and Natural Sciences)

dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US: nauki biologiczne (biologia I i II, biologiczne podstawy kryminalistyki II, biotechnologia I i II, genetyka i biologia eksperymentalna I, mikrobiologia I i II, ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego I i II)
e-mail: paulina.niedzwiedzka-rystwej@usz.edu.pl

dr Jekatierina Sklyar: nauki fizyczne (fizyka I i II, optyka okularowa I), matematyka (matematyka I i II)
e-mail: jekatierina.sklyar@usz.edu.pl

dr Krystyna Osadczuk: nauki o Ziemi i środowisku (geografia I i II, geologia I i II, oceanografia I) oraz – w roku akademickim 2019/2020 – kierunek : bezpieczeństwo wodne I (dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna w , kierunek prowadzony przez WNŚiP)
e-mail: krystyna.osadczuk@usz.edu.pl

Wydział Prawa i Administracji (Faculty of Law and Administration)

dr hab. Krystyna Nizioł, prof US: nauki prawne (administracja I i II, prawo)
e-mail:  krystyna.niziol@usz.edu.pl

Wydział Teologiczny (Faculty of Theology)

ks. dr hab Cezary Korzec, prof. US: nauki teologiczne (teologia jsm, familiologia I i II nauki o rodzinie)
e-mail: cezary.korzec@usz.edu.pl

Szkoła Doktorska

dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US
e-mail: jaroslaw.korpysa@usz.edu.pl