Wydziałowi i kierunkowi koordynatorzy ECTS odpowiedzialni są – w odniesieniu do wyjazdu na studia za właściwą selekcję, kwalifikację i merytoryczne przygotowanie studentów do wyjazdu na studia oraz bezkolizyjne uznanie powracającym studentom okresu odbytych studiów zagranicznych i zaliczenie w maksymalnym zakresie, w jakim to jest możliwe egzaminów zdanych w uczelni zagranicznej; zaś w odniesieniu do wyjazdu na praktykę – za właściwą selekcję, kwalifikację i merytoryczne przygotowanie studentów do wyjazdu oraz zatwierdzenie Programu o Porozumieniu Praktyki (Training Agreement).

Przygotowanie merytoryczne studenta polega na:

  • Udostępnianiu studentom informacji o programach studiów uczelni zagranicznej – wyjazd na studia;
  • Współpracy z uczelniami partnerskimi w zakresie uzgodnienia programów studiów i wspólnym ze studentem dokonaniu wyboru przedmiotów, które powinien zaliczyć w uczelni zagranicznej, aby po powrocie mógł uzyskać pełne uznanie okresu studiów i zdanych egzaminów (uzyskanych zaliczeń) – wyjazd na studia.
  • Współpracy z instytucjami partnerskimi w zakresie uzgodnienia programów praktyki – wyjazd na praktykę.

Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Ekonomia i Finanse: dr hab. Agnieszka Majewska, prof. US
e-mail: agnieszka.majewska@usz.edu.pl

Zarządzanie i Jakość: dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US
e-mail: jaroslaw.korpysa@usz.edu.pl

Geografia Społeczno-ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna: dr Leszek Gracz
e-mail: leszek.gracz@usz.edu.pl

Wydział Humanistyczny

Językoznawstwo oraz Literaturoznawstwo:

Filologia germańska, filologia norweska, filologia rosyjska: dr Małgorzata Osiewicz-Maternowska
e-mail: malgorzata.osiewicz@usz.edu.pl

Filologia angielska, hiszpańska, polska, romańska, italianistyka, global communication, dziennikarstwo: dr Małgorzata Sokół
e-mail: malgorzata.sokol@usz.edu.pl

Archeologia, Historia, Filozofia: dr hab. Pierre-Frederic Weber, prof. US
e-mail: pierre.weber@usz.edu.pl

Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia

Kultura Fizyczna i Nauka o Zdrowiu: dr Anna Nowakowska
e-mail: anna.nowakowska@usz.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych

Nauki o polityce i administracji: dr Mateusz Smolaga
e-mail: mateusz.smolaga@usz.edu.pl

Pedagogika, Psychologia oraz Nauki Socjologiczne: dr Kalina Kukiełko-Rogozińska
e-mail: kalina.rogozinska@usz.edu.pl

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Nauki biologiczne – dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US
e-mail: paulina.niedzwiedzka-rystwej@usz.edu.pl

Nauki fizyczne i matematyka – dr Jekatierina Sklyar
e-mail: jekatierina.sklyar@usz.edu.pl

Nauki o Ziemi i Środowisku – dr Krystyna Osadczuk
e-mail: krystyna.osadczuk@usz.edu.pl

Wydział Prawa i Administracji

Nauki prawne – dr hab. Krystyna Nizioł, prof US
e-mail:  krystyna.niziol@usz.edu.pl

Wydział Teologiczny

Nauki teologiczne: ks. dr hab Cezary Korzec, prof. US
e-mail: cezary.korzec@usz.edu.pl

Szkoła Doktorska

dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US
e-mail: jaroslaw.korpysa@usz.edu.pl