O ESN - Dział Spraw Międzynarodowych

Students helping Students

Erasmus Student Network jest ogólnoeuropejską organizacją studencką o charakterze non-profit, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza programu Erasmus. ESN Szczecin powstał z inicjatywy studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w październiku 2007 r. Początkowo działalność koncentrowała się na rozwiązywaniu praktycznych problemów studentów przebywających w Szczecinie w ramach programu Erasmus oraz organizowaniu imprez i wyjazdów integracyjnych. Stopniowo rozwinął się tutoring i współtworzenie projektów zorientowanych bardziej kulturowo.

Więcej informacji: www.szczecin.esn.pl

email: president.us.szczecin@esn.pl

Facebook

 • Kontakt

  Dział Spraw Międzynarodowych
  Uniwersytetu Szczecińskiego
  Al. Papieża Jana Pawła II 31, p.308-310, 327 (III p.)
  70-453 Szczecin

  dwz@univ.szczecin.pl
  Studia/praktyka: +48 91 444 1018
  STA/wyjazdy pracowników: +48 91 444 1185
  STT: +48 91 444 1208