2015-1-PL01-KA107-016310

Projekt 2015-1-PL01-KA107-016310 trwał od 1.06.2015 do 31.07.2017 (26 miesięcy) i jego głównym celem była realizacja mobilności wyjeżdżającej i przyjeżdżającej studentów i pracowników z uczelniami partnerskimi z Chin, Gruzji i Ukrainy. W ramach projektu zrealizowano 30 mobilności studenckich, 11 mobilności dydaktycznych pracowników i 7 mobilności szkoleniowych pracowników ( w sumie 48 mobilności).
Rezultatem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w uczelniach biorących udział w projekcie oraz nabycie przez uczestników dodatkowych kompetencji i umiejętności istotnych dla ich rozwoju osobistego i zawodowego.
Uczelnie realizujące projekt to Uniwersytet Szczeciński (koordynator projektu), Guangdong University of Foreign Studies (Chiny), Ningbo University (Chiny), Batumi Shota Rustaveli State University (Gruzja), Caucasus University (Gruzja), National University of Food Technologies (Ukraina) oraz National Technical University ‘Kharkiv Polytechnical Institute’ (Ukraina).

2015-2-PL01-KA107-022766

Projekt 2015-2-PL01-KA107-022766 trwał od 1.02.2016 do 31.07.2017 (18 miesięcy) i jego głównym celem była realizacja mobilności wyjeżdżającej i przyjeżdżającej studentów i pracowników z uczelni partnerskiej z Czarnogóry. W ramach projektu zrealizowano 3 mobilności studenckie, 6 mobilności dydaktycznych pracowników i 2 mobilności szkoleniowe pracowników (w sumie 11 mobilności).
Rezultatem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w uczelniach biorących udział w projekcie oraz nabycie przez uczestników dodatkowych kompetencji i umiejętności istotnych dla ich rozwoju osobistego i zawodowego.
Uczelnie realizujące projekt to Uniwersytet Szczeciński (koordynator projektu) oraz University of Montenegro (Czarnogóra).

2016-1-PL01-KA107-025244

Projekt 2016-1-PL01-KA107-025244 realizowany w ramach Akcji 1.Mobilność Edukacyjna osób w sektorze Szkolnictwa Wyższego: kraje partnerskie trwał 26 miesięcy i jego głównym celem była realizacja mobilności wyjeżdżającej i przyjeżdżającej studentów i pracowników z uczelniami partnerskimi z Indonezji, Argentyny, Sri Lanki, Białorusi, Gruzji, Ukrainy i Wietnamu. W ramach projektu zrealizowano 8 mobilności studenckich, 14 mobilności dydaktycznych pracowników i 6 mobilności szkoleniowych pracowników ( w sumie 28 mobilności). Uczestnicy projektu reprezentowali nauki o Ziemi, ekonomiczne, prawne, społeczne, humanistyczne, matematyczne oraz filologie.
Rezultatem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w uczelniach biorących udział w projekcie oraz nabycie przez uczestników dodatkowych kompetencji i umiejętności istotnych dla ich rozwoju osobistego i zawodowego. Projekt wpłynął pozytywnie na umiędzynarodowienie uczelni zaangażowanych w jego realizację.
Uczelnie realizujące projekt to Uniwersytet Szczeciński (koordynator projektu), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (indonezja), Universidad Nacional del Sur (Argentyna), University of Kelaniya (Sri Lanka), Belarusian State University (Białoruś), Batumi Shota Rustaveli State University (Gruzja), Caucasus University (Gruzja), Grigol Robakidze University (Gruzja), National Economics University (Wietnam), Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (ukraina), National University of Food Technologies (Ukraina) oraz National Technical University ‘Kharkiv Polytechnical Institute’ (Ukraina).

2017-1-PL01-KA107-037002

2017-1-PL01-KA107-037002