Projekty zakończone - Dział Spraw Międzynarodowych

Projekty zakończone

Projekt 2015-1-PL01-KA107-016310 trwał od 1.06.2015 do 31.07.2017 (26 miesięcy) i jego głównym celem była realizacja mobilności wyjeżdżającej i przyjeżdżającej studentów i pracowników z uczelniami partnerskimi z Chin, Gruzji i Ukrainy. W ramach projektu zrealizowano 30 mobilności studenckich, 11 mobilności dydaktycznych pracowników i 7 mobilności szkoleniowych pracowników ( w sumie 48 mobilności).
Rezultatem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w uczelniach biorących udział w projekcie oraz nabycie przez uczestników dodatkowych kompetencji i umiejętności istotnych dla ich rozwoju osobistego i zawodowego.
Uczelnie realizujące projekt to Uniwersytet Szczeciński (koordynator projektu), Guangdong University of Foreign Studies (Chiny), Ningbo University (Chiny), Batumi Shota Rustaveli State University (Gruzja), Caucasus University (Gruzja), National University of Food Technologies (Ukraina) oraz National Technical University ‘Kharkiv Polytechnical Institute’ (Ukraina).

Projekt 2015-2-PL01-KA107-022766 trwał od 1.02.2016 do 31.07.2017 (18 miesięcy) i jego głównym celem była realizacja mobilności wyjeżdżającej i przyjeżdżającej studentów i pracowników z uczelni partnerskiej z Czarnogóry. W ramach projektu zrealizowano 3 mobilności studenckie, 6 mobilności dydaktycznych pracowników i 2 mobilności szkoleniowe pracowników (w sumie 11 mobilności).
Rezultatem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w uczelniach biorących udział w projekcie oraz nabycie przez uczestników dodatkowych kompetencji i umiejętności istotnych dla ich rozwoju osobistego i zawodowego.
Uczelnie realizujące projekt to Uniwersytet Szczeciński (koordynator projektu) oraz University of Montenegro (Czarnogóra).

 • Kontakt

  Dział Spraw Międzynarodowych
  Uniwersytetu Szczecińskiego
  Al. Papieża Jana Pawła II 31, p.308-310, 327 (III p.)
  70-453 Szczecin

  dwz@univ.szczecin.pl
  Studia/praktyka: +48 91 444 1018
  STA/wyjazdy pracowników: +48 91 444 1185
  STT: +48 91 444 1208