FAQ

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcjami obsługi systemu Dream Apply. Odpowiedzi na pytania zadane w formularzu będą dodawane na bieżąco, o ile nie są one wyraźnie zawarte w załączonych instrukcjach. Wyjazd STT (kraje programu). Na liście nie ma instytucji, do której chcę wyjechać. System Dream Apply wyświetla jedynie te instytucje, z którymi wydział podpisał umowę interinstytucjonalną.