O programie - Dział Spraw Międzynarodowych

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy jest programem działającym w obszarze edukacji, który powstał w zawiązku z wdrażaniem Mechanizmu Finansowego EOG pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtenstein i Królestwem Norwegii a Polską, jak również wdrażaniem Norweskiego Mechanizmu Finansowego pomiędzy Królestwem Norwegii a Polską.

Trzy kraje EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) będące zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) tj. Norwegia, Islandia i Liechtenstein zaoferowały bezzwrotną pomoc finansową dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy zwanych również funduszami norweskimi.

Celem Funduszu jest m. in. zwiększenie mobilności studentów oraz pracowników uczelni wyższych pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami.

=> Więcej o programie

Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

„Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni” to działanie w ramach Funduszu skierowane do polskich uczelni wyższych posiadających ważną Kartę Uczelni Erasmusa (EUC), które chcą zrealizować wymiany studentów i pracowników w projekcie z Norwegią, Islandią oraz Liechtensteinem, i które mają podpisane umowy partnerskie z instytucjami z tych krajów.

Działania w ramach FSS Mobilność adresowane do studentów:

 • wyjazdy/przyjazdy studentów w celu realizacji okresu studiów
 • wyjazdy/przyjazdy studentów na praktyki

Działania w ramach FSS Mobilność adresowane do pracowników uczelni:

 • wyjazdy/przyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • wyjazdy/przyjazdy pracowników na staż towarzyszący „work shadowing” (szkolenie)
 • wyjazdy/przyjazdy pracowników na seminariach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach (szkolenie)

=> Więcej o mobilności

=> English version

 • Kontakt

  Dział Spraw Międzynarodowych
  Uniwersytetu Szczecińskiego
  Al. Papieża Jana Pawła II 31, p.308-310, 327 (III p.)
  70-453 Szczecin

  dwz@univ.szczecin.pl
  Studia/praktyka: +48 91 444 1018
  STA/wyjazdy pracowników: +48 91 444 1185
  STT: +48 91 444 1208