• 07 CZERWCA 21
  ICon Grants 2021 – zmiany

  ICon Grants 2021 – zmiany

  Stypendia ICon (Intercontinental Academic Exchange Programme) finansowane przez sieć Sgroup powracają w rozszerzonej formie,  można starać się o wyjazdy do Chin, Ameryki Południowej (uczelnie zrzeszone w Grupo Montevideo)  i krajów afrykańskich.

  ICon ma na celu ułatwienie współpracy pomiędzy członkami sieci Sgroup i partnerami z Chin, Ameryki Południowej i Afryki, dając możliwość zdobycia dodatkowego stypendium w wysokości 1000 EUR na wyjazd do tych regionów. O stypendium może ubiegać się każdy pracownik akademicki lub pracownik administracyjny. Warunkiem przystąpienia do programu jest ugruntowana już współpraca z uczelnią w jednym ze wspomnianych krajów.

  Planowana mobilność może trwać od 7 dni do jednego miesiąca i musi zostać zrealizowana w 2021 roku.
  Stypendium może być łączone z innymi źródłami finansowania wyjazdów.

  Osoby zainteresowane skorzystaniem z Programu ICon powinny przesłać na adres international@usz.edu.pl następujące dokumenty w języku angielskim:

  • Formularz aplikacyjny do pobrania ze strony Sgroup
  • Krótkie CV
  • List Motywacyjny, w którym kandydat wyjaśni cel swojego wyjazdu, wpływ i potencjalne korzyści dla uczelni macierzystej oraz goszczącej, a także zawrze opis dotychczasowej współpracy
  • Program mobilności
  • Krótki opis głównej dziedziny działalności kandydata zatwierdzone podpisem bezpośredniego przełożonego wraz ze wskazaniem możliwości dodatkowego dofinansowania realizacji wyjazdu (np. środki własne) (statement of the home institution)
  • Letter of Support z wybranej instytucji goszczącej

   

  Termin składania dokumentów upływa 15.07.2021

  KWALIFIKACJA
  Każda uczelnia może zaprezentować tylko jednego kandydata na wyjazd do każdego z regionów. Wszystkie nadesłane aplikacje zostaną ocenione przez Senacką Komisję do Spraw Współpracy Międzynarodowej. Na podstawie decyzji Komisji zostanie przygotowany Letter of Support dla autorów wybranych aplikacji. Dokumenty aplikacyjne zostaną następnie przesłane do SGroup, gdzie komisja do spraw ICon dokona ich oceny. Wyniki z posiedzenia zostaną przesłane do kandydata, instytucji goszczącej oraz uczelni macierzystej drogą mailową.

  Więcej informacji można znaleźć na stronie https://sgroup-unis.eu/news/icon-grants-2021-open-call Polecamy zapoznać się ze znajdującymi się na niej wytycznymi dla aplikujących.