• 14 LIS 18

  Jeszcze więcej wyjazdów do krajów partnerskich w programie Erasmus+

  Pula wyjazdów dla pracowników naukowo-dydaktycznych w programie Erasmus+ do krajów partnerskich poszerzyła się o mobilności realizowane w ramach projektu 2018-1-PL01-KA107-048630. W chwili obecnej pracownicy US mogą korzystać z wyjazdów w ramach dwóch różnych projektów. Uwaga, zasady wnioskowania o wyjazd oraz lista uczelni partnerskich są różne w obu projektach.

  Niezbędne informacje znajdują się w odpowiednich zakładkach w menu na górze strony (tak jak rysunku poniżej).

  Projekt 2017 – 1- PL01 – KA107 -037002: dokumenty aplikacyjne są do pobrania na odpowiedniej stronie, aktualny stan mobilności do wykorzystania znajduje się na górze strony w niebieskiej ramce. Mobilności mogą być zrealizowane najpóźniej do 30 czerwca 2019 roku, stypendium jest przyznawane na podstawie kolejności składania kompletnych zgłoszeń drogą mejlową, osobiście lub pocztą wewnętrzną.

  Projekt 2018-1-PL01-KA107-048630: dokumenty aplikacyjne są do pobrania na odpowiedniej stronie. Mobilności mogą być zrealizowane najpóźniej do 30 czerwca 2020 roku, stypendium jest przyznawane na podstawie kolejności składania kompletnych zgłoszeń w systemie Dream Apply. Umowy na wymianę STA i STT są dodawane do systemu na bieżąco, jeśli w systemie nie wyświetla się dany rodzaj mobilności, oznacza to że umowa nie została podpisana. Instrukcja wnioskowania w systemie Dream Apply do pobrania na stronie http://dsm.usz.edu.pl/faq/

  Uwaga, w sytuacji gdy pracownik wnioskuje o mobilność, która może być zrealizowana w obu projektach, stypendium zostanie przyznane z budżetu projektu, który kończy się wcześniej (2017 – 1- PL01 – KA107 -037002).