• 29 GRU 20

    Nowa karta ECHE na lata 2021-2027

    Uniwersytet Szczeciński otrzymał nową Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego – Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). Wniosek złożony przez Dział Spraw Międzynarodowych US został pozytywnie zaopiniowany, co oznacza, że Uniwersytet Szczeciński może w pełni uczestniczyć w nowym programie Erasmus+.

    Karta ECHE stanowi ogólne ramy jakości dla działań w zakresie współpracy europejskiej i międzynarodowej, które instytucja szkolnictwa wyższego podejmuje, uczestnicząc w programie. Przyznanie Karty ECHE jest warunkiem wstępnym dla wszystkich instytucji szkolnictwa wyższego planujących złożyć wniosek oraz uczestniczyć w mobilności edukacyjnej, współpracy między organizacjami i instytucjami lub wspierać projekty w zakresie rozwoju polityki w ramach programu na lata 2021–2027.
    Nowa karta ECHE wzmacnia zasady programu Erasmus+ 2014-2020 i zachęca do włączenia większej liczby grup docelowych, zwłaszcza osób o mniejszych szansach. Obejmuje ona również zobowiązanie do digitalizacji procesów administracyjnych związanych z zarządzaniem mobilnością, automatycznego uznawania studentom osiągnięć zdobytych podczas wymiany zagranicą i uczynienia programu bardziej przyjaznym dla środowiska.
    Zobowiązanie Uniwersytetu Szczecińskiego do wdrażania i przestrzegania zasad Programu w latach 2021-2027 jest wyrażone w uczelnianej Polityce Erasmusa – Erasmus Policy Statement.