O projekcie - Dział Spraw Międzynarodowych

IMPAKT – projekt powstały w ramach programu Erasmus Mundus, finansowany przez Komisję Europejską, dedykowany do rozwoju stosunków między Europą a Azją dzięki mobilności między tymi regionami. Jego celem jest promowanie europejskiego szkolnictwa wyższego, w celu poszerzenia perspektyw kariery studentów i ułatwienie porozumień międzykulturowych z krajami trzeciego świata, tak by przyczynić się do zrównoważonego rozwoju szkolnictwa wyższego w tych krajach.

Działanie 2 programu Erasmus Mundus ma na celu budowanie partnerstw uniwersyteckich, przekształcanych w konsorcja złożone z europejskich uniwersytetów i szkół wyższych w krajach trzeciego świata, oraz organizowania przepływu mobilności studentów i kadr pomiędzy Europą a krajami trzeciego świata na stypendia na okres od 3 miesięcy do 3 lat.

Granty zawierające miesięczne kieszonkowe, koszty podróży, ubezpieczenia i czesnego mogą być przyznawane studentom, od studiów licencjackich po studia post-doktoranckie, a także dla pracowników naukowych i administracyjnych w celu podniesienia ich zdolności i dzielenia się wiedzą.

IMPAKT został wybrany przez Komisje Europejską na lata 2014-2018. Uniwersytet w Rouen koordynuje konsorcjum składające się z 20 instytucji szkolnictwa wyższego, w tym 8 europejskich, 12 w Azji oraz 11 partnerów stowarzyszonych. W programie bierze udział 17 krajów. IMPAKT skupia się głównie na dziedzinie ekonomii, edukacji, nauk przyrodniczych, prawa, zarządzania i planowania.

Kraje europejskie: Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Polska, Portugalia, Hiszpania
Kraje azjatyckie: Chiny, Indonezja, Filipiny, Sri Lanka, Lao PDR, Mongolia, Birma, Wietnam

 • Kontakt

  Dział Spraw Międzynarodowych
  Uniwersytetu Szczecińskiego
  Al. Papieża Jana Pawła II 31, p.308-310, 327 (III p.)
  70-453 Szczecin

  dwz@univ.szczecin.pl
  Studia/praktyka: +48 91 444 1018
  STA/wyjazdy pracowników: +48 91 444 1185
  STT: +48 91 444 1208