• 28 WRZ 18
  PROM w Uniwersytecie Szczecińskim

  PROM w Uniwersytecie Szczecińskim

  Bardzo miło nam poinformować, że Dział Spraw Międzynarodowych US pozyskał środki na międzynarodową wymianę stypendialną doktorantów i kadry akademickiej w ramach Programu PROM realizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

  Celem projektu jest stworzenie mechanizmu wsparcia finansowego programów wymiany stypendialnej adresowanych do doktorantów i kadry akademickiej do 40 r.ż. Programy te umożliwiać będą wzięcie udziału w krótkich formach kształcenia, których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji.
  Wysokość pozyskanego dofinansowania: 482 120,00 zł

  Więcej informacji wkrótce!