• 21 MAJA 20

    Refundacja poniesionych kosztów w związku z COVID-19

    Szanowni Państwo,

    w celu refundacji kosztów poniesionych w związku z anulowanymi wyjazdami służbowymi zagranicznymi należy złożyć pismo skierowane do Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej (zatwierdzone przez dyrektora instytutu) z potwierdzeniem od usługodawcy o braku możliwości zwrotu poniesionych kosztów bądź z informacją o przeniesienie wyjazdu na inny termin.

    W przypadku zmiany terminu wyjazdu służbowego konieczne jest przedłożenie pisma z prośbą w tej sprawie do Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej (zatwierdzone przez dyrektora instytutu).