• 16 GRU 20

  Spotkanie informacyjne dla pracowników dydaktycznych dotyczące wyjazdów w ramach programu Erasmus+ do krajów UE w roku akademickim 2020/21

  01.12.2020 r. rozpoczyna się termin pierwszej kwalifikacji 2020/21 na wyjazdy dydaktyczne STA oraz szkoleniowe STT dla pracowników dydaktycznych, w ramach programu Erasmus+ do krajów programu.

  W związku z powyższym Dział Spraw Międzynarodowych zaprasza wszystkie zainteresowane wyżej wymienionymi wyjazdami osoby na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w formie on-line, 30.11.2020 r. (poniedziałek), o godzinie 12.00.

  Podczas spotkania omówione zostaną tegoroczne zasady realizacji mobilności oraz proces aplikacyjny.

  Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy pod poniższym linkiem: https://forms.gle/GsySnRtrZ4twCcQv8

  Link do platformy MS Teams, na której odbędzie się szkolenie otrzymają Państwo na e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym, bezpośrednio przed rozpoczęciem szkolenia, tj. 30.11.2020 r. (do godziny 10.00)