• 20 LIS 20
    Stypendia w ramach EuroTechPostdoc2

    Stypendia w ramach EuroTechPostdoc2

    EuroTech Universities Alliance oferuje doświadczonym badaczom 70 stypendiów w ramach Marie Skłodowska-Curie fellowships. Osoby ze stopniem doktora albo posiadające co najmniej 4 lata doświadczenia badawczego mogą odbyć swój pobyt stypendialny m.in. w Technical University of Denmark, L’École Polytechnique à Paris, Eindhoven University of Technology lub Technical University of Munich.

    Wnioski aplikacyjne można składać od 30 listopada 2020 r. do 25 lutego 2020 r. Więcej informacji na stronie >>>    oraz w załączonej broszurze >>>