Podpisanie umowy Erasmus+ w krajach programu

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Erasmus+ Zasady zawierania umów

 

Zasady zawierania umów inter-instytucjonalnych w zakresie mobilności studentów i kadry akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego w programie ERASMUS +

 1. Umowa inter-instytucjonalna Erasmus + , w zależności od ustaleń z uczelnią partnerską, może zawierać mobilność w ramach jednej, dwóch lub trzech kategorii: SMS - Student Mobility - Studies, STA - Staff Teaching Assignments, STT - Staff Training. Zawarcie umowy dla jednej z kategorii nie uprawnia do realizacji wyjazdów w ramach innej.
 2. Realizacja mobilności SMS - Student Mobility – Studies oraz STA - Staff Teaching Assignments może nastąpić tylko na podstawie zawartej umowy inter-instytucjonalnej Erasmus +, natomiast w odniesieniu do mobilności STT - Staff Training zawarcie umowy jest opcjonalne.
 3. Umowa inter-instytucjonalna Erasmus + w zależności od ustaleń z uczelnią partnerską Erasmus może być realizowana tylko z uczelnią uprawnioną do uczestnictwa w programie Erasmus + 2014-2020, tzn. taką, która posiada Kartę Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter- EUC) ważną na rok akademicki, którego dotyczy wymiana.
 4. Osobami uprawnionymi do przygotowania i/lub zawierania umów inter-instytucjonalnych Erasmus + w imieniu US dla mobilności SMS - Student Mobility – Studies są koordynatorzy kierunkowi ds. wymiany studentów i doktorantów oraz koordynatorzy wydziałowi ds. wymiany studentów, zgodnie z zarządzeniem Rektora US nr 73/2012.
 5. Osobami uprawnionymi do przygotowania i/lub zawierania umowów inter-instytucjonalnych Erasmus + w imieniu US dla mobilności STA - Staff Teaching Assignments oraz STT - Staff Training w zakresie kadry akademickiej wydziałów są: koordynatorzy ds. wymiany kadry akademickiej w programie LLP/Erasmus zgodnie z zarządzeniem Rektora US nr 83/2012
 6. Osoby pełniące jednocześnie obie funkcje, tzn. funkcję koordynatora ds. wymiany studentów i doktorantów oraz funkcję koordynatora ds. wymiany kadry akademickiej w programie LLP/Erasmus mają prawo do podpisywania umów zarówno dla mobilności SMS - Student Mobility – Studies jak i dla mobilności STA - Staff Teaching Assignments oraz STT - Staff Training kadry dydaktycznej wydziałów.
 7. Zawarcie umowy inter-instytucjonalnej Erasmus + obejmuje:
  1. sprawdzenie, czy potencjalna uczelnia partnerska uczestniczy w programie Erasmus+ w roku akademickim, którego ma dotyczyć umowa,
  2. ustalenie dziedziny akademickiej, której dotyczy wymiana, z uwzględnieniem kodów dziedzin studiów/dyscyplin naukowych ISCED i kierunku studiów/dyscyplin naukowych realizowanych w US,
  3. sporządzenie umowy zgodnie z wzorem odpowiadającym uprawnieniom do podpisania umowy dla danej kategorii mobilności,
  4. przesłanie 2 egzemplarzy umowy podpisanej przez koordynatora wydziałowego do podpisu przez przedstawiciela uczelni partnerskiej i otrzymanie 1 egzemplarza umowy zatwierdzonego przez przedstawiciela uczelni partnerskiej, bądź przesłanie zeskanowanej kopii umowy podpisanej przez koordynatora wydziałowego do podpisu przez przedstawiciela uczelni partnerskiej i otrzymanie zeskanowanej kopii zatwierdzonej umowy. Zalecane jest zawarcie umowy w formie papierowej, z oryginalnymi podpisami,
  5. dostarczenie do Działu Spraw Międzynarodowych 1 egzemplarza oryginału umowy inter-instytucjonalnej Erasmus + podpisanego przez osoby uprawnione z obu uczelni bądź przesłanie zeskanowanej kopii umowy podpisanej przez przedstawicieli obu uczelni na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu rejestracji. Zalecane jest dostarczenie oryginału dokumentu.

Opracowanie: mgr Paulina Judycka - Uczelniany Koordynator Programu Erasmus

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić