• 26 LIP 19

    Wyjazdy pracownicze do krajów partnerskich

    Uprzejmie informujemy, że kwalifikacja na wyjazdy i przyjazdy pracownicze w ramach programu Erasmus+ do krajów partnerskich zostaje chwilowo wstrzymana do czasu wyboru nowych koordynatorów ds. wymiany w programie Erasmus+. Kwalifikacja zostanie wznowiona w roku 2019/2020 w ramach nowo utworzonych wydziałów.