• 01 PAŹ 20

  Zapraszamy na szkolenie międzykulturowe

  Dział Spraw Międzynarodowych rozpoczyna cykl szkoleń dla pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy w ramach swoich obowiązków obsługują obcokrajowców. Działania rozpoczynamy szkoleniem międzykulturowym dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych, którego celem jest nabycie umiejętności pozwalających niwelować bariery komunikacyjne.

  Szkolenie międzykulturowe odbędzie się 13 – 14 października w godzinach 9.00 – 14.30 na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (ul. Wielkopolska 15). W trakcie szkolenia przewidziany jest poczęstunek dla uczestników.

  Planowana tematyka i cele:

  • uświadomienie własnych uwarunkowań i ich wpływu na postrzeganie świata i na zachowania,
  • podniesienie świadomości multikulturowości,
  • nabycie kompetencji międzykulturowych,
  • uświadomienie potrzeby rozwoju interkulturowego całej organizacji jako koniecznego do dalszego jej rozwoju,
  • wykształcenie umiejętności współpracy z cudzoziemcami, przedstawicielami różnych kultur,
  • wyksztalcenie zachowań umożliwiających lepszą komunikację z obcokrajowcami

   

  Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy  TUTAJ 

  Kolejne działania planowane w ramach projektu Welcome to Poland to metodologiczne szkolenie językowe dla kadry dydaktycznej oraz kurs językowy na poziomie A1 dla pracowników administracyjnych.
  Uwaga! Zgodnie z regulaminem programu Welcome to Poland, każdy może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu w ramach projektu. Osoby zainteresowane dwoma różnymi kursami proszone są o dokonanie wyboru przed wysłaniem zgłoszenia. Więcej informacji na temat działań realizowanych w  projektu  TUTAJ

  Welcome to Poland to program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, którego celem jest wsparcie zdolności instytucjonalnej uczelni w obszarze obsługi zagranicznych studentów, doktorantów i kadry akademickiej.