• 24 MAR 21

  Szkolenie międzykulturowe on-line

  Dział Spraw Międzynarodowych po raz kolejny zaprasza pracowników administracyjnych i dydaktycznych Uniwersytetu Szczecińskiego na szkolenie międzykulturowe, którego celem jest nabycie umiejętności pozwalających niwelować bariery komunikacyjne.
  Trening przeznaczony jest dla osób, które w ramach swoich obowiązków obsługują obcokrajowców i odbędzie się w formie on-line.

  Szkolenie międzykulturowe odbędzie się w dniach 15 – 16 kwietnia 2021 r. w godzinach 9.00 – 14.30 za pośrednictwem platformy Zoom. Każdy z uczestników musi dysponować sprzętem komputerowym wyposażonym w mikrofon i kamerę.

  Planowana tematyka i cele:

  • uświadomienie własnych uwarunkowań i ich wpływu na postrzeganie świata i na zachowania,
  • podniesienie świadomości multikulturowości,
  • nabycie kompetencji międzykulturowych,
  • uświadomienie potrzeby rozwoju interkulturowego całej organizacji jako koniecznego do dalszego jej rozwoju,
  • wykształcenie umiejętności współpracy z cudzoziemcami, przedstawicielami różnych kultur,
  • wyksztalcenie zachowań umożliwiających lepszą komunikację z obcokrajowcami

   

  Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy  TUTAJ 

  Uwaga! Zgodnie z regulaminem programu Welcome to Poland, każdy może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu w ramach projektu. Osoby, które wzięły już udział w kursie metodologicznym dla kadry akademickiej albo w kursie j. angielskiego dla pracowników administracji i obsługi, nie mogą uczestniczyć w kolejnym szkoleniu.

  Welcome to Poland to program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, którego celem jest wsparcie zdolności instytucjonalnej uczelni w obszarze obsługi zagranicznych studentów, doktorantów i kadry akademickiej.