• 24 STY 19

    Złóż wniosek w PROMie

    Uprzejmie przypominamy, że wnioski wyjazdowe w programie PROM do krajów OECD można składać do 25 stycznia 2019 do północy poprzez system Dream Apply.

    Zapraszamy wszystkich studentów studiów III stopnia oraz nauczycieli akademickich poniżej 40 r. ż. do składania aplikacji na wyjazdy zagraniczne. Zasady rekrutacji wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się w zakładce PROM.

    Do zobaczenia na pokładzie!