Spis umów międzyuczelnianych w ramach programu Erasmus+ w podziale na wydziały (każdy wydział w osobnej zakładce w pliku).

Umowy są na bieżąco aktualizowane (data w nazwie pliku) i uszeregowane wg. daty wpłynięcia do Działu Spraw Międzynarodowych (od najwcześniejszych do najnowszych).

Uczelnie_partnerskie_Erasmus_20182019_stan_na_12.03.2018