• 12 MAJA 23

    BIP dla doktorantów

    Sieć uczelni SGroup, której członkiem jest Uniwersytet Szczeciński, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Blended Intensive Programme (BIP) dotyczącego rozwijania ogólnoakademickich kompetencji doktorantów i studentów studiów trzeciego stopnia.

    Organizatorem programu jest University of Valladolid, Hiszpania, a partnerem w projekcie jest m.in. Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego. Część wirtualna programu odbędzie się 20, 21 i 25 września 2023 r, natomiast w dniach 2-6 października 2023 r. odbędą się sesje w formie tradycyjnej w University of Valladolid.