• 26 PAŹ 18

  FAQ

  Zapraszamy do zapoznania się z instrukcjami obsługi systemu Dream Apply. Odpowiedzi na pytania zadane w formularzu będą dodawane na bieżąco, o ile nie są one wyraźnie zawarte w załączonych instrukcjach.

  1. Wyjazd STT (kraje programu). Na liście nie ma instytucji, do której chcę wyjechać.
   System Dream Apply wyświetla jedynie te instytucje, z którymi wydział podpisał umowę interinstytucjonalną. Wyjazdy STT do krajów programu mogą być realizowane także do instytucji, z którymi taka umowa nie jest podpisana, dlatego w momencie aplikacji wybrać należy opcję „STT” bez przypisanej instytucji partnerskiej (slajd 6 instrukcji). Nazwę instytucji goszczącej wpisuje się w treści formularza zgłoszeniowego.
  2. Wyjazd STT pracownika administracji.
   Pracownicy administracji wybierają jako rodzaj mobilności „STT administracja kraje programu” (slajd 3), a następnie z listy wydziałów wybierają „Administracja” jako swój wydział (slajd 4) niezależnie od jednostki, w której są zatrudnieni.
  3. Nieprawidłowy Erasmus code instytucji przyjmującej.
   Proszę zwrócić uwagę na wielkość liter oraz odstępy, prawidłowy format kodu to, np. PL SZCZECI01.
  4. Przenoszenie treści wniosku aplikacyjnego do Indywidualnego Programu Nauczania/Szkolenia
   Na etapie składania wniosku o wyjazd STA i STT do krajów programu nie trzeba załączać skanu programu nauczania/szkolenia, treść tego programu jest wpisywana we wniosku online. System nie generuje programu automatycznie, pracownik powinien sam przenieść wcześniej wpisaną treść do odpowiednich formularzy obowiązujących w programie Erasmus+ 
  5. Data wyjazdu
   W formularzu aplikacyjnym należy wpisać liczbę dni pobytu, a nie konkretną datę.

   

  Instrukcje do pobrania

  DA STT administracja

  DA STT kadra

  DA STA

  DA kadra kraje partnerskie

  DA STT incoming staff