Uniwersytet Szczeciński rozpoczął realizację wymiany z krajami partnerskimi w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016. Do tej pory z sukcesem zostało zrealizowanych 6 poniższych projektów. Zasady realizacji wyjazdów obowiązujące w poniższych projektach można pobrać TUTAJ

2015-1-PL01-KA107-016310

Projekt 2015-1-PL01-KA107-016310 trwał od 1.06.2015 do 31.07.2017 (26 miesięcy) i jego głównym celem była realizacja mobilności wyjeżdżającej i przyjeżdżającej studentów i pracowników z uczelniami partnerskimi z Chin, Gruzji i Ukrainy. W ramach projektu zrealizowano 30 mobilności studenckich, 11 mobilności dydaktycznych pracowników i 7 mobilności szkoleniowych pracowników ( w sumie 48 mobilności).
Rezultatem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w uczelniach biorących udział w projekcie oraz nabycie przez uczestników dodatkowych kompetencji i umiejętności istotnych dla ich rozwoju osobistego i zawodowego.
Uczelnie realizujące projekt to Uniwersytet Szczeciński (koordynator projektu), Guangdong University of Foreign Studies (Chiny), Ningbo University (Chiny), Batumi Shota Rustaveli State University (Gruzja), Caucasus University (Gruzja), National University of Food Technologies (Ukraina) oraz National Technical University ‘Kharkiv Polytechnical Institute’ (Ukraina).

2015-2-PL01-KA107-022766

Projekt 2015-2-PL01-KA107-022766 trwał od 1.02.2016 do 31.07.2017 (18 miesięcy) i jego głównym celem była realizacja mobilności wyjeżdżającej i przyjeżdżającej studentów i pracowników z uczelni partnerskiej z Czarnogóry. W ramach projektu zrealizowano 3 mobilności studenckie, 6 mobilności dydaktycznych pracowników i 2 mobilności szkoleniowe pracowników (w sumie 11 mobilności).
Rezultatem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w uczelniach biorących udział w projekcie oraz nabycie przez uczestników dodatkowych kompetencji i umiejętności istotnych dla ich rozwoju osobistego i zawodowego.
Uczelnie realizujące projekt to Uniwersytet Szczeciński (koordynator projektu) oraz University of Montenegro (Czarnogóra).

2016-1-PL01-KA107-025244

Projekt 2016-1-PL01-KA107-025244 realizowany w ramach Akcji 1.Mobilność Edukacyjna osób w sektorze Szkolnictwa Wyższego: kraje partnerskie trwał 26 miesięcy i jego głównym celem była realizacja mobilności wyjeżdżającej i przyjeżdżającej studentów i pracowników z uczelniami partnerskimi z Indonezji, Argentyny, Sri Lanki, Białorusi, Gruzji, Ukrainy i Wietnamu. W ramach projektu zrealizowano 8 mobilności studenckich, 14 mobilności dydaktycznych pracowników i 6 mobilności szkoleniowych pracowników ( w sumie 28 mobilności). Uczestnicy projektu reprezentowali nauki o Ziemi, ekonomiczne, prawne, społeczne, humanistyczne, matematyczne oraz filologie.
Rezultatem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w uczelniach biorących udział w projekcie oraz nabycie przez uczestników dodatkowych kompetencji i umiejętności istotnych dla ich rozwoju osobistego i zawodowego. Projekt wpłynął pozytywnie na umiędzynarodowienie uczelni zaangażowanych w jego realizację.
Uczelnie realizujące projekt to Uniwersytet Szczeciński (koordynator projektu), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (indonezja), Universidad Nacional del Sur (Argentyna), University of Kelaniya (Sri Lanka), Belarusian State University (Białoruś), Batumi Shota Rustaveli State University (Gruzja), Caucasus University (Gruzja), Grigol Robakidze University (Gruzja), National Economics University (Wietnam), Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (ukraina), National University of Food Technologies (Ukraina) oraz National Technical University ‘Kharkiv Polytechnical Institute’ (Ukraina).

2017-1-PL01-KA107-037002

Projekt 2017-1-PL01-KA107-037002 realizowany w ramach Akcji 1.Mobilność Edukacyjna osób w sektorze Szkolnictwa Wyższego: kraje partnerskie trwał 26 miesięcy i jego głównym celem była realizacja mobilności wyjeżdżającej i przyjeżdżającej studentów i pracowników z uczelniami partnerskimi z Albanii, Argentyny, Armenii, Białorusi, Kanady,Chin, Gruzji, Indonezji, Czarnogóry, Sri Lanki, Ukrainy i Wietnamu.
W ramach projektu zrealizowano 84 mobilności: 28 studenckich (25 przyjeżdżających i 3 wyjeżdżające), 36 mobilności dydaktycznych pracowników (16 przyjeżdżających i 20 wyjeżdżających) i 20 mobilności szkoleniowych pracowników (12 mobilności przyjeżdżających i 8 wyjeżdżających).
Uczestnicy projektu reprezentowali nauki o Ziemi, ekonomiczne, prawne, społeczne, humanistyczne, matematyczne oraz filologie. Rezultatem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w uczelniach biorących udział w projekcie oraz nabycie przez uczestników dodatkowych kompetencji i umiejętności istotnych dla ich rozwoju osobistego i zawodowego.
Koordynatorem projektu był Uniwersytet Szczeciński, a 21 uczelni partnerskich biorących udział w działaniach to:
Albania: European University of Tirana,
Argentyna: Universidad Nacional del Sur,
Armenia: Armenian National Agrarian University i Northern University,
Białoruś: Belarusian State University,
Kanada: Concordia University of Edmonton,
Chiny: Ningbo University i Guangdong University of Foreign Studies,
Gruzja: Shota Rustaveli State University, Grigol Robakidze University, Caucasus University,
Indonezja: Institut Teknologi Sepuluh Nopember,
Czarnogóra: University of Montenegro,
Sri Lanka: University of Kelaniya,
Ukraina: Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, National University of Food Technologies, National Technical University ‘Kharkiv Polytechnical Institute’, Taras Shevchenko National University, Kyiv National University of Trade and Economics oraz V.N. Karazin Kharkiv University.
Wietnam: National Economics University i Foreign Trade University.

2018-1-PL01-KA107-048630

Projekt 2018-1-PL01-KA107-048630 realizowany w ramach Akcji 1.Mobilność Edukacyjna osób w sektorze Szkolnictwa Wyższego: kraje partnerskie trwał 38 miesięcy i jego głównym celem była realizacja mobilności wyjeżdżającej i przyjeżdżającej studentów i pracowników z uczelniami partnerskimi z Albanii, Armenii, Białorusi, Kanady, Chin, Gruzji, Indonezji, Czarnogóry, Sri Lanki, Ukrainy, Rosji, Kambodży, Wietnamu i RPA.
W ramach projektu zrealizowano 56 mobilności: 16 studenckich przyjeżdżających, 29 mobilności dydaktycznych pracowników (11 przyjeżdżających i 18 wyjeżdżających) i 11 mobilności szkoleniowych pracowników (9 mobilności przyjeżdżających i 3 wyjeżdżających). Uczestnicy projektu reprezentowali nauki o Ziemi, ekonomiczne i o zarządzaniu, matematyczne, biologiczne, turystykę i rekreację oraz filologie. Od marca 2020 r. realizacja mobilności uległa znacznemu ograniczeniu ze względu na wybuch pandemii Covid-19.
Rezultatem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w uczelniach biorących udział w projekcie oraz nabycie przez uczestników dodatkowych kompetencji i umiejętności istotnych dla ich rozwoju osobistego i zawodowego. Projekt wpłynął pozytywnie na umiędzynarodowienie uczelni zaangażowanych w jego realizację.
Koordynatorem projektu był Uniwersytet Szczeciński, a kraje partnerskie, z którymi była prowadzona wymiana i uczelnie partnerskie biorące udział w działaniach to:
Albania: European University of Tirana;
Armenia: Northern University;
Białoruś: Belarusian State University;
Kanada: Concordia University of Edmonton;
Chiny: Ningbo University;
Gruzja: Shota Rustaveli State University, Caucasus University;
Indonezja: Institut Teknologi Sepuluh Nopember,
Kambodża: National University of Management,
Czarnogóra: University of Montenegro,
Rosja: Omsk Dostoevsky State University, Kemerovo State University of Culture,
RPA: Cape Peninsula University of Technology,
Sri Lanka: University of Kelaniya,
Ukraina: Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, National University of Food Technologies, National Technical University ‘Kharkiv Polytechnical Institute’, Kyiv National University of Trade and Economics;
Wietnam: National Economics University.

2019-1-PL01-KA107-064826

Projekt 2019-1-PL01-KA107-064826 realizowany w ramach Akcji 1.Mobilność Edukacyjna osób w sektorze Szkolnictwa Wyższego: kraje partnerskie trwał 36 miesięcy i jego głównym celem była realizacja mobilności wyjeżdżającej i przyjeżdżającej studentów i pracowników z uczelniami partnerskimi z Albanii, Argentyny, Armenii, Białorusi, Kanady, Chin, Gruzji, Indonezji, Iranu, Czarnogóry, Sri Lanki, Ukrainy, Rosji, Mongolii, Kambodży i Wietnamu.

W ramach projektu zrealizowano 66 mobilności: 24 studenckich przyjeżdżających (w tym 3 online), 14 mobilności dydaktycznych pracowników (7 mobilności przyjeżdżających i 7 wyjeżdżających) i 29 mobilności szkoleniowych pracowników (2 mobilności przyjeżdżające i 27 wyjeżdżających). Uczestnicy projektu reprezentowali nauki o Ziemi, ekonomiczne i o zarządzaniu, politologię, socjologię, psychologię, prawo, matematykę, biologię, turystykę i rekreację oraz filologie.

Od marca 2020 r. realizacja mobilności uległa znacznemu ograniczeniu ze względu na wybuch pandemii Covid-19. Innymi czynnikami, które miały wpływ na przebieg projektu były także antyrządowe protesty na Białorusi w sierpniu 2021 r. po których białoruskie uczelnie wycofały się z działalności międzynarodowej, kryzys polityczno-ekonomiczny w Sri Lance z 2022 r. , który uniemożliwił podróże międzynarodowe z tego kraju oraz rosyjska inwazja na Ukrainę w lutym 2022 r.

Rezultatem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w uczelniach biorących udział w projekcie oraz nabycie przez uczestników dodatkowych kompetencji i umiejętności istotnych dla ich rozwoju osobistego i zawodowego. Projekt wpłynął pozytywnie na umiędzynarodowienie uczelni zaangażowanych w jego realizację.

Koordynatorem projektu był Uniwersytet Szczeciński, a kraje partnerskie, z którymi była prowadzona wymiana i uczelnie partnerskie biorące udział w działaniach to: Albania: European University of Tirana; Armenia: Northern University; Białoruś: Belarusian State University; Kanada: Concordia University of Edmonton; Chiny: Ningbo University; Gruzja: Shota Rustaveli State University, Grigol Robakidze University, Caucasus University; Indonezja: Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Kambodża: National University of Management, Czarnogóra: University of Montenegro, Rosja: Kemerovo State University of Culture, Sri Lanka: University of Kelaniya, Ukraina: V.N. Karazin Kharkiv National University oraz National Technical University ‘Kharkiv Polytechnical Institute’, Wietnam: National Economics University, Mongolia: University of the Humanities, Iran: University of Tehran, Argentyna: Universidad Nacional del Sur.

Mobilność z krajami partnerskimi jest kontynuowana.
Aktualne zasady realizacji mobilności dla studentów
Aktualne zasady zasady realizacji mobilności dla pracowników