Students helping Students

Erasmus Club jest organizacją studencką, która ściśle współpracuje z Erasmus Student Network (ogólnoeuropejskim stowarzyszeniem o charakterze non-profit) – ich celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza programu Erasmus.

Początkowo organizacja nazywała się ESN US Szczecin i powstała z inicjatywy studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w październiku 2007 r. Działalność koncentrowała się na rozwiązywaniu praktycznych problemów studentów przebywających w Szczecinie w ramach programu Erasmus oraz organizowaniu imprez i wyjazdów integracyjnych. Stopniowo rozwinął się tutoring i współtworzenie projektów zorientowanych bardziej kulturowo.

w 2019 ESN US Szczecin podzielił się na Erasmus Club – organizację studencką w US – oraz ESN Szczecin – szczecińską filię stowarzyszenia ESN.

Więcej informacji: www.szczecin.esn.pl

email: president.us.szczecin@esn.pl

Facebook