Students helping Students

Erasmus Student Network jest ogólnoeuropejską organizacją studencką o charakterze non-profit, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza programu Erasmus. ESN Szczecin powstał z inicjatywy studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w październiku 2007 r. Początkowo działalność koncentrowała się na rozwiązywaniu praktycznych problemów studentów przebywających w Szczecinie w ramach programu Erasmus oraz organizowaniu imprez i wyjazdów integracyjnych. Stopniowo rozwinął się tutoring i współtworzenie projektów zorientowanych bardziej kulturowo.

Więcej informacji: www.szczecin.esn.pl

email: president.us.szczecin@esn.pl

Facebook