KA171

Lista umów jest na bieżąco uzupełniana, w razie pytań dot. statusu podpisywanych umów, prosimy o bezpośredni kontakt z odpowiednimi koordynatorami ds. współpracy międzynarodowej.

KA107

Poniższe umowy oraz lista uczelni partnerskich dotyczą projektu 2020-1-PL01-KA107-079886, którego realizacja kończy się w lipcu 2023 r.