PRZYDATNE LINKI / USEFUL LINKS:

 1. http://erasmusplus.org.pl/ – strona Narodowej Agencji Erasmus+ / website of National Agency for Erasmus+
 2. https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl – strona Komisji Europejskiej Erasmus+ / Erasmus+ website of European Commission
 3. http://www.frse.org.pl/ – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji /  Foundation for the Development of the Education System
 4. http://www.fss.org.pl/ – strona Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego / website of EEA and Norway Grants
 5. http://www.eurodesk.pl/ – Eurodesk: serwis informacyjny dla studentów / information service for students
 6. http://europa.eu/youth – Europejski Portal Młodzieżowy, serwis informacyjny oraz prezentujący możliwości dla młodych osób na terenie Europy / European Youth Portal, information service and presentation of possibilities for young people in Europe
 7. http://europass.org.pl/ – Europass: dokumenty, dzięki którym można zaprezentować swoje kwalifikacje oraz kompetencje w lepszy sposób / documents to present qualification and competences in a better way
 8. http://www.europedirect-szczecin.eu/ – Europe Direct Szczecin: Punkt Informacji Europejskiej, którego jednym z zadań jest integracja Polski, Szczecina oraz szczecinian z Unią Europejską / European Information Point, one of its goals is to integrate Poland, Szczecin and its citizens with the European Union
 9. ESN Szczecin: szczeciński oddział międzynarodowej organizacji studenckiej European Students Network / branch of the European Students Network, an international student organization :
  http://szczecin.esn.pl/
  https://www.facebook.com/ESN.Szczecin
 10. https://www.facebook.com/erasmuspolska/timeline?ref=page_internal – „Oficjalny polski fanpage programu Erasmus” / „The official Polish fanpage of the Erasmus Programme”
 11. https://www.daad.pl/pl/ – DAAD: Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej / German Academic Exchange Service
 12. http://staffmobility.eu/ – portal IMOTION z aktualnymi ofertami wyjazdów szkoleniowych w ramach programu Erasmus+ / IMOTION portal with actual offer of training mobilities within the Erasmus+ programme
 13. Study.eu: Your gateway to universities in Europe; Find, compare and apply to Bachelor’s degrees, Master’s degrees and Doctorate programmes

PRAKTYKI / TRAINEESHIPS:

 1. Study.eu – Doing an Internship Abroad: All you need to know
 2. https://leonet.joeplus.org/ – oferty praktyk zagranicznych / offers of traineeships abroad
 3. http://www.praxisnetwork.eu/ – oferty praktyk zagranicznych / offers of traineeships abroad
 4. http://www.ies-consulting.pl/oferty_praktyk.php – oferty praktyk IES consulting / offers of IES consulting traineeships
 5. http://erasmusintern.org/ – strona dla osób poszukujących praktyk / website for persons looking for traineeships
 6. http://www.internship.muni.cz/ – oferty praktyk w Czechach / offers of traineeships in Czech Republic
 7. http://www.unizd.hr/InternationalRelations/Studentmobility/ErasmusplusInternshipatUniversityofZadar/tabid/5383/language/en-US/Default.aspx – University of Zadar, Croatia
 8. http://www.spain-internship.com/en/ – oferty praktyk w Hiszpanii / offers of traineeships in Spain
 9. http://www.animafestexperience.com/internshipsabroad/?lang=en/ – Animafest Experience, Spain
 10. http://www.uvic.cat/practiques-estudiants-externs – University of Vic, Spain
 11. http://www.blue-world.org/get-involved/internship/ – World Institute of Marine Research and Conservation, Croatia
 12. https://bde-ltd.com/careers – BD Electronics, Malta
 13. http://www.placementslovakia.com/current-vacancies/long-term-internships ; PS flyer – Placements Slovakia
 14. https://www.pic-management.com/en/students/internship-offers/ – paid internships
 15. https://www.visionfactory.org/ – Vision Factory, Barcelona, Spain; Detailed tasks
 16. https://roomclub.com/internship-stage-several-sectors-london/ – London, Great Britain
 17. https://placementinportugal.com/ – oferty praktyk w Portugalii  / offers of traineeships in Portugal
 18. http://www.ales-consulting-international.com/en/home.html – Ales Consulting International
 19. https://www.s-w-e-p.com/en/ – Spanish Work Exchange Programme,  hotel internships in Spain, on the Canary Islands, Mallorca, Ibiza, in Malta, Costa Rica and on the Greek Islands
 20. http://martinmulliganmarketing.com/internship/index.html – Martin Mulligan Marketing Ltd, Great Britain
 21. http://erasplus.com/ – Erasplus+, Ireland
 22. ERASMUS+INTERNSHIP IN PRAGUE , Information about internship
 23. Stage Malta, Internship Proposal
 24. Dorea Educational Institute, Cyprus
 25. International University Cooperation – EU project: CBHE AuditUM – University of Vigo, Spain
 26. Praktyki w Instytucie Polskim w Berlinie (lub filii w Lipsku), Niemcy
 27. 1Global Translators – Barcelona, Spain
 28. Internship offers – Barcelona, Spain
 29. Fichtner IT English; Fichtner IT GermanFichtner IT Polish  – Germany
 30. DICE Salamanca, Spanish school for foreigners – Spain
 31. BBCA LEGAL – kancelaria w Barcelonie, Hiszpania / law firm in Barcelona, Spain
 32. AICAD BUSINESS SCHOOL – Las Palmas de Gran Canaria, Spain
 33. MAJM, Traductora-Intérprete Jurada de Polaco – Granada, Spain
 34. LEXECON ErasmusTraineeships – University of Pisa, Italy, LexEcon programme
 35. University of Economics in Bratislava, Slovakia
 36. Erasmus Placement ; http://www.vocationalplacement.com/ – YouNet, Italy
 37. https://www.lionshome.de/de-de/jobs/ – LionsHome GmbH, Berlin, Germany
 38. Dpointgroup, Spain
 39. Opatrip.com
 40. admin position ; teacher assistant – Morningside, Cyprus
 41. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich , https://www.ombudsman.europa.eu/trainee/ – European Ombudsman
 42. https://www.wikijob.co.uk/jobs/trainee – traineeships in the UK
 43. HR_Studentenjobs_2022 EnglischHR_Studentenjobs_2022 – SEETELHOTELS, Germany
 44. ST GrünBau GmbH – Germany
 45. Department of European Educational ProgrammesDepartment of International Relations – Aristotle University of Thessaloniki
 46. University of Almeria, SpainApplication form English version , Application form Spanish version
 47. Klaipeda State University of Applied Sciences, Lithuania
 48. Digital Content Marketer for E-commerce platforms – https://www.marketplacedistri.com
 49. Alanya Alaaddin Keykubat University – Turkey
 50. Training Experience – offers of traineeships in Europe
 51.  University of Lapland, Finland
 52. Web MarketingInternational trading B2B – CepCom Group, Barcelona, Spain
 53. International Relations Office of Alanya HEP University – Turkey

Dział Spraw Międzynarodowych podaje powyższe strony w celach informacyjnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. / The International Relations Department lists those website only for information purposes and is not responsible for its content.

Firmy, które wg informacji przekazanych przez NA mogą nie spełniać wszystkich kryteriów, jakie powinno gwarantować podpisanie „Porozumienia o programie praktyki” / Companies that accoridng to the information from the NA may not comply with all the criteria that should be guaranteed by signing the Learning Agreement for Traineeships:

 1. Ascari w Czechach i Niemczech oraz powiązane z nią Renturi i Tempo Training & Consulting / Ascari in Czech Republic and Germany, as well as connected to it Renturi and Tempo Training & Consulti
 2. The International Society of Food, Agriculture and Environment – ISFAE/WFL Publisher Ltd., Finlandii / Finland
 3. Sunscrapers Ltd., Wielka Brytania / Great Britain
 4. Centrala Space, Wielka Brytania / Great Britain

OFERTY UCZELNI PARTNERSKICH DLA STUDENTÓW / PARTNER UNIVERSITIES’ OFFERS FOR STUDENTS:

 1. Summer Schools:
 2. Winter Schools:
 3. Inne / Other: