PRZYDATNE LINKI / USEFUL LINKS:

 1. http://erasmusplus.org.pl/ – strona Narodowej Agencji Erasmus+ / website of National Agency for Erasmus+
 2. https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl – strona Komisji Europejskiej Erasmus+ / Erasmus+ website of European Commission
 3. http://www.frse.org.pl/ – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji /  Foundation for the Development of the Education System
 4. http://www.fss.org.pl/ – strona Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego / website of EEA and Norway Grants
 5. http://www.eurodesk.pl/ – Eurodesk: serwis informacyjny dla studentów / information service for students
 6. http://europa.eu/youth – Europejski Portal Młodzieżowy, serwis informacyjny oraz prezentujący możliwości dla młodych osób na terenie Europy / European Youth Portal, information service and presentation of possibilities for young people in Europe
 7. http://europass.org.pl/ – Europass: dokumenty, dzięki którym można zaprezentować swoje kwalifikacje oraz kompetencje w lepszy sposób / documents to present qualification and competences in a better way
 8. http://www.europedirect-szczecin.eu/ – Europe Direct Szczecin: Punkt Informacji Europejskiej, którego jednym z zadań jest integracja Polski, Szczecina oraz szczecinian z Unią Europejską / European Information Point, one of its goals is to integrate Poland, Szczecin and its citizens with the European Union
 9. ESN Szczecin: szczeciński oddział międzynarodowej organizacji studenckiej European Students Network / branch of the European Students Network, an international student organization :
  http://szczecin.esn.pl/
  https://www.facebook.com/ESN.Szczecin
 10. https://www.facebook.com/erasmuspolska/timeline?ref=page_internal – „Oficjalny polski fanpage programu Erasmus” / „The official Polish fanpage of the Erasmus Programme”
 11. https://www.daad.pl/pl/ – DAAD: Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej / German Academic Exchange Service
 12. http://staffmobility.eu/ – portal IMOTION z aktualnymi ofertami wyjazdów szkoleniowych w ramach programu Erasmus+ / IMOTION portal with actual offer of training mobilities within the Erasmus+ programme

PRAKTYKI / TRAINEESHIPS:

 1. https://leonet.joeplus.org/ – oferty praktyk zagranicznych / offers of traineeships abroad
 2. http://www.praxisnetwork.eu/ – oferty praktyk zagranicznych / offers of traineeships abroad
 3. http://www.ies-consulting.pl/oferty_praktyk.php – oferty praktyk IES consulting / offers of IES consulting traineeships
 4. http://erasmusintern.org/ – strona dla osób poszukujących praktyk / website for persons looking for traineeships
 5. http://www.internship.muni.cz/ – oferty praktyk w Czechach / offers of traineeships in Czech Republic
 6. http://www.unizd.hr/InternationalRelations/Studentmobility/ErasmusplusInternshipatUniversityofZadar/tabid/5383/language/en-US/Default.aspx – University of Zadar, Croatia
 7. http://www.spain-internship.com/en/ – oferty praktyk w Hiszpanii / offers of traineeships in Spain
 8. http://www.animafestexperience.com/internshipsabroad/?lang=en/ – Animafest Experience, Spain
 9. http://www.uvic.cat/practiques-estudiants-externs – University of Vic, Spain
 10. http://www.blue-world.org/get-involved/internship/ – World Institute of Marine Research and Conservation, Croatia
 11. https://bde-ltd.com/careers – BD Electronics, Malta
 12. http://www.placementslovakia.com/current-vacancies/long-term-internships ; PS flyer – Placements Slovakia
 13. https://www.pic-management.com/en/students/internship-offers/ – paid internships
 14. https://www.visionfactory.org/ – Vision Factory, Barcelona, Spain; Detailed tasks
 15. https://roomclub.com/internship-stage-several-sectors-london/ – London, Great Britain
 16. https://placementinportugal.com/ – oferty praktyk w Portugalii  / offers of traineeships in Portugal
 17. http://www.ales-consulting-international.com/en/home.html – Ales Consulting International
 18. https://www.s-w-e-p.com/en/ – Spanish Work Exchange Programme,  hotel internships in Spain, on the Canary Islands, Mallorca, Ibiza, in Malta, Costa Rica and on the Greek Islands
 19. http://martinmulliganmarketing.com/internship/index.html – Martin Mulligan Marketing Ltd, Great Britain
 20. http://erasplus.com/ – Erasplus+, Ireland
 21. ERASMUS+INTERNSHIP IN PRAGUE , Information about internship
 22. Stage Malta, Internship Proposal
 23. Dorea Educational Institute, Cyprus
 24. International University Cooperation – EU project: CBHE AuditUM – University of Vigo, Spain
 25. Praktyki w Instytucie Polskim w Berlinie (lub filii w Lipsku), Niemcy
 26. 1Global Translators – Barcelona, Spain
 27. Internship offers – Barcelona, Spain
 28. Fichtner IT English; Fichtner IT GermanFichtner IT Polish  – Germany
 29. DICE Salamanca, Spanish school for foreigners – Spain
 30. BBCA LEGAL – kancelaria w Barcelonie, Hiszpania / law firm in Barcelona, Spain
 31. AICAD BUSINESS SCHOOL – Las Palmas de Gran Canaria, Spain
 32. MAJM, Traductora-Intérprete Jurada de Polaco – Granada, Spain
 33. LEXECON ErasmusTraineeships – University of Pisa, Italy, LexEcon programme
 34. University of Economics in Bratislava, Slovakia
 35. Erasmus Placement ; http://www.vocationalplacement.com/ – YouNet, Italy
 36. https://www.lionshome.de/de-de/jobs/ – LionsHome GmbH, Berlin, Germany
 37. Dpointgroup, Spain
 38. Opatrip.com
 39. admin position ; teacher assistant – Morningside, Cyprus
 40. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich / European Ombudsman
 41. https://www.wikijob.co.uk/jobs/trainee – traineeships in the UK
 42. HR_Studentenjobs_2022 EnglischHR_Studentenjobs_2022 – SEETELHOTELS, Germany
 43. ST GrünBau GmbH – Germany
 44. Department of European Educational ProgrammesDepartment of International Relations – Aristotle University of Thessaloniki
 45. University of Almeria, SpainApplication form English version , Application form Spanish version
 46. Klaipeda State University of Applied Sciences, Lithuania
 47. Marketplace Distri offer (applications must be sent to Giulia at the email address hr@marketplacedistri.com) – https://www.marketplacedistri.com
 48. Alanya Alaaddin Keykubat University – Turkey
 49. Training Experience – offers of traineeships in Europe
 50.  University of Lapland, Finland

Dział Spraw Międzynarodowych podaje powyższe strony w celach informacyjnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. / The International Relations Department lists those website only for information purposes and is not responsible for its content.

Firmy, które wg informacji przekazanych przez NA mogą nie spełniać wszystkich kryteriów, jakie powinno gwarantować podpisanie „Porozumienia o programie praktyki” / Companies that accoridng to the information from the NA may not comply with all the criteria that should be guaranteed by signing the Learning Agreement for Traineeships:

 1. Ascari w Czechach i Niemczech oraz powiązane z nią Renturi i Tempo Training & Consulting / Ascari in Czech Republic and Germany, as well as connected to it Renturi and Tempo Training & Consulti
 2. The International Society of Food, Agriculture and Environment – ISFAE/WFL Publisher Ltd., Finlandii / Finland
 3. Sunscrapers Ltd., Wielka Brytania / Great Britain
 4. Centrala Space, Wielka Brytania / Great Britain

OFERTY UCZELNI PARTNERSKICH DLA STUDENTÓW / PARTNER UNIVERSITIES’ OFFERS FOR STUDENTS:

 1. Summer Schools:
 2. Winter Schools:
 3. Inne / Other:

KONFERENCJE ZAGRANICZNE / INTERNATIONAL CONFERENCES:

 1. International Conference on Automotive Industry – 9th – 10th June 2022, ŠKODA AUTO University, Mladá Boleslav, Czech Republic
 2. 18th International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers (DOKBAT 2022) – 14-15th September 2021, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic
 3. Building Bridges in STEAM Education in the 21st Century – BBC’22 – May 30th and 31st, 2022, Polytechnic of Porto, Portugal
 4. Fifth Jubilee International Scientific Conference “Remarketing the Reality” – June 17th 2022, the University of Economics-Varna, Bulgaria
 5. Mendel Genetics Conference – 20–23 July 2022 in Brno, Czech Republic
 6. Building Bridges in STEAM Education in the 21st Century – BBC’22 – May 30th and 31st, 2022, Polytechnic of Porto, Portugal
 7. Fifth Jubilee International Scientific Conference “Remarketing the Reality” – June 17th 2022 at the University of Economics-Varna, Bulgaria
 8. Science and Education Foundation, Bulgaria:
 9. Business Issues from the Future Specialists’ Point of View 2022 – Business faculty, Kaunas University of Applied Sciences, online on May 4th
 10. 11th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas (MMV11) – Vidzeme University of Applied Sciences  (Latvia), from September 19 to 22, 2022
 11. 3rd International Conference on Environmental Design (ICED2020) – 22-23 October 2022, Athens, Greece
 12. 21st Annual International Conference Economy and Business – 22-25 August 2022 in Burgas, Bulgaria