• 22 LIP 22
  Szkolenia międzykulturowe dla studentów US

  Szkolenia międzykulturowe dla studentów US

  Szkolenie międzykulturowe z elementami komunikacji międzypokoleniowej dla wszystkich studentek i studentów US! Zachęcamy do udziału w szkoleniu e-learningowym przygotowanym przez profesjonalnych trenerów specjalnie dla tych, którzy studiują w środowisku wielokulturowym.

  Szkolenie jest doskonałym przygotowaniem przed wymianą Erasmus+, rozpoczęciem studiów na kierunku wykładanym w j. obcym, a także pracą zawodową w międzynarodowej grupie.

  Szkolenie międzykulturowe z elementami komunikacji międzypokoleniowej 

  Celem szkolenia jest:

  • uświadomienie własnych uwarunkowań i ich wpływu na postrzeganie świata i na zachowania,
  • podniesienie świadomości multikulturowości,
  • nabycie kompetencji międzykulturowych,
  • wykształcenie umiejętności współpracy z cudzoziemcami, przedstawicielami różnych kultur,
  • wykształcenie zachowań umożliwiających lepszą komunikację z obcokrajowcami,
  • uwrażliwienie na różnice kulturowe pozwalające na lepsze przygotowanie studentów i pracowników do  funkcjonowania w środowisku międzykulturowym,
  • uświadomienie zasad efektywnej komunikacji z różnymi pokoleniami,
  • poznanie najwłaściwszych narzędzi w komunikacji dla danego pokolenia,
  • wykształcenie umiejętności rozmowy i współpracy w celu motywacji do zadań lub działań,
  • uświadomienie sobie problemu konfliktu pokoleń.

   

  Szkolenia powstały w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Welcome to Poland”, którego celem jest wsparcie zdolności instytucjonalnej uczelni posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie w obszarze obsługi zagranicznych studentów, doktorantów i kadry akademickiej.