• 22 LIP 22
  Szkolenia e-learningowe dla pracowników US

  Szkolenia e-learningowe dla pracowników US

  Zachęcamy do udziału w nowych szkoleniach e-learningowych udostępnionych przez Dział Spraw Międzynarodowych dla wszystkich pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego. Szkolenia przygotowane zostały przez profesjonalne firmy zewnętrzne, materiał merytoryczny przekazywany jest w nich w sposób atrakcyjny w odbiorze, przy udziale lektorów, urozmaicony animacjami i materiałami filmowymi.

  Szkolenie on-line dotyczące zdalnego zarządzania projektami międzynarodowymi z wykorzystaniem narzędzi on-line 

  Celem szkolenia jest:

  • opanowanie metody konfiguracji odpowiedniego środowiska do pracy nad międzynarodowym projektem wirtualnym,
  • poznanie różnych, w tym ogólnodostępnych, niebędących częścią płatnego systemu narzędzi on-line służących zdalnemu zarządzaniu projektami międzynarodowymi,
  • poznanie dobrych praktyk w zakresie wprowadzenia nowych narzędzi do zarządzania on-line,
  • nabycie zdolności i uzyskanie niezbędnych narzędzi potrzebnych do zarządzania i komunikowania się z zespołem międzynarodowym i wielokulturowym,
  • poznanie narzędzi i technik niezbędnych do pomyślnej ewaluacji i efektywnego dostarczania rezultatów międzynarodowych projektu prowadzonego zdalnie,
  • uzyskanie wiedzy o praktycznych sposobach radzenia sobie z wyzwaniami zdalnego zarządzania projektami międzynarodowymi.

   

  Szkolenie międzykulturowe z elementami komunikacji międzypokoleniowej 

  Celem szkolenia jest:

  • uświadomienie własnych uwarunkowań i ich wpływu na postrzeganie świata i na zachowania,
  • podniesienie świadomości multikulturowości,
  • nabycie kompetencji międzykulturowych,
  • wykształcenie umiejętności współpracy z cudzoziemcami, przedstawicielami różnych kultur,
  • wykształcenie zachowań umożliwiających lepszą komunikację z obcokrajowcami,
  • uwrażliwienie na różnice kulturowe pozwalające na lepsze przygotowanie studentów i pracowników do  funkcjonowania w środowisku międzykulturowym,
  • uświadomienie zasad efektywnej komunikacji z różnymi pokoleniami,
  • poznanie najwłaściwszych narzędzi w komunikacji dla danego pokolenia,
  • wykształcenie umiejętności rozmowy i współpracy w celu motywacji do zadań lub działań,
  • uświadomienie sobie problemu konfliktu pokoleń.

   

  Szkolenie językowe dla kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia w j. angielskim 

  Celem szkolenia jest:

  • nabranie pewności i swobody przy pracy z grupami studentów różnej narodowości, z którymi komunikacja odbywa się w języku angielskim,
  •  nabranie umiejętności tworzenia atmosfery wzajemnej komunikacji,
  • nabranie umiejętności przekazania przedmiotowej wiedzy studentom o różnym stopniu zaawansowania językowego,
  • zdobycie wiedzy dotyczącej różnych podejść do nauczania językowego,
  • zapoznanie z najnowszymi osiągnięciami z dziedziny metodyki i dydaktyki w nauczaniu danego przedmiotu w języku obcym,
  • nabranie umiejętności przygotowania i stworzenia własnego planu pracy w oparciu o samodzielnie przygotowane materiały,
  • zdolność do budowania własnej bazy słownictwa specjalistycznego i jego wdrażania na zajęciach.

  Zamysłem szkoleń była możliwość samokształcenia, w dogodnym dla Państwa czasie, z możliwością kilkukrotnych podejść. Serdecznie zachęcamy do podnoszenia swoich kwalifikacji.

  Szkolenia powstały w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Welcome to Poland”, którego celem jest wsparcie zdolności instytucjonalnej uczelni posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie w obszarze obsługi zagranicznych studentów, doktorantów i kadry akademickiej.