• 20 PAŹ 21
  NAWA ogłasza nabór wniosków na Partnerstwa Strategiczne

  NAWA ogłasza nabór wniosków na Partnerstwa Strategiczne

  Celem głównym Programu jest wsparcie instytucji szkolnictwa wyższego i nauki w wypracowaniu trwałych rozwiązań w zakresie współpracy dydaktycznej, naukowej i wdrożeniowej realizowanej w ramach strategicznych partnerstw międzynarodowych. Działania wskazane we wniosku o finansowanie powinny być ukierunkowane na podjęcie współpracy instytucjonalnej z zagranicznymi placówkami.

  Działania projektowe mogą dotyczyć takich obszarów, jak: organizacja wymiany, wykładów wizyt studyjnych, staży przemysłowych studentów, doktorantów i kadry instytucji; rozwój lub przygotowanie nowych i innowacyjnych narzędzi i metod kształcenia; opracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych; tworzenie i realizacja wysokiej jakości wspólnych studiów prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu; prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych w wymiarze międzynarodowym oraz prezentacja i publikacja wyników tych prac; opracowanie i wdrożenie strategii upowszechniania efektów badań prowadzonych przez Wnioskodawcę i Partnerów; rozwój systemu zarządzania jakością w instytucjach partnerskich w zakresie podniesienia jakości kształcenia; nawiązywanie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami mające na celu dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynkowych.

  Maksymalne dofinansowanie pojedynczego projektu to 2 mln zł.
  Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 13 stycznia 2022 roku godz. 15 czasu lokalnego (Warszawa). Każdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie może złożyć maksymalnie trzy wnioski.
  Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 czerwca 2022.

  Więcej informacji na stronie NAWA