• 18 MAJA 22

  Wydarzenia organizowane przez Narodowe Agencje i Biura Krajowe programu Erasmus+

  Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Narodowych Agencji i Biur Krajowych programu Erasmus+ kierowaną do osób zainteresowanych umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyższego.

  Connector 7.0 – Connecting the world by non-formal learning, Rumunia, 5-8 lipca 2022 r.

  Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Rumunii w dniach 5-8 lipca 2022 r. organizuje w Bukareszcie wydarzenie pn. Connector 7.0 – Connecting the world by non-formal learning, którego celem jest zapoznanie uczestników z różnymi nieformalnymi metodami nauczania w odniesieniu do włączenia i różnorodności. Szczególna uwaga zostanie położona na sposób, w jaki te metody mogą być wykorzystywane do integracji migrantów i uchodźców w odpowiedzi na kryzys wysiedleńczy, który rozpoczął się 24 lutego br.
  Przedsięwzięcie adresowane jest do praktyków ze wszystkich sektorów edukacji, w tym m.in. pracowników młodzieżowych, praktyków edukacji dorosłych, trenerów, facylitatorów uczenia się, nauczycieli, edukatorów i personel pomocniczy, przedstawicieli szkół, szkolnictwa wyższego, edukacji dorosłych i szkolenia zawodowego.
  Dla uczestników z Polski zostały przewidziane 4 miejsca. Organizator pokrywa koszty zakwaterowania i posiłki. Koszty podróży w kwocie 570 EUR (około 2500 PLN) pokrywa polska NA.

  Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej. Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o wypełnienia formularza aplikacyjnego do 22 maja 2022 r. dostępnego na stronie wydarzenia: https://salto-et.net/events/show/RO01_0367_TSS_2022Ważna informacja: dostęp do formularza aplikacyjnego dostępny jest po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie SALTO.

  Konferencja pt. Cooperation and research for Higher Education and Innovation, Maroko, 17-18 października 2022 r.

  Krajowe Biuro Programu Erasmus+ w Maroku organizuje w dniach 17-18 października 2022 r. konferencję zatytułowaną „Cooperation and research for Higher Education and Innovation”. Wydarzenie jest realizowane w ramach Erasmus Scientific Days 2022. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne są na stronie  https://erasmusplus.ma/erasmus-scientific-days-2022/. Osoby zainteresowane wystąpieniem podczas konferencji w roli prelegenta proszone są o zgłoszenie abstraktu wystąpienia w terminie nie przekraczającym 1 lipca br.

  Seminarium kontaktowe organizowane przez Krajowe Biuro Programu Erasmus+ w Jordanii, 24-25 października 2022 r.

  Krajowe Biuro Programu Erasmus+ w Jordanii zaprasza na wydarzenie pt. Erasmus Networking Seminar, które odbędzie się w dniach 24-25 października 2022 r. w Jordanii. Celem seminarium jest pogłębienie współpracy pomiędzy Jordanią a państwami członkowskimi Unii Europejskiej i państwami trzecimi stowarzyszonymi z Programem w ramach różnych działań oferowanych przez program Erasmus+.
  Spotkanie odbędzie się formie stacjonarnej. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia dostępnymi pod linkiem oraz z jego opisem. Rejestracja na wydarzenie dostępna jest do 15 września 2022 r.

  Estimating the budget for the implementation of a proposal for a Partnership for Cooperation , Cypr, 2-4 listopada 2022 r.

  Uprzejmie informujemy, że Narodowa Agencja Programu Erasmus+ na Cyprze w dniach 02-04 listopada 2022 r. organizuje seminarium kontaktowe pt. Estimating the budget for the implementation of a proposal for a Partnership for Cooperation, którego celem jest przedstawienie wskazówek,  w jaki sposób wykorzystać model finansowania ryczałtowego (lump sum) do przygotowania i realizacji wysokiej jakości projektów KA2 – Partnerstw współpracy i Partnerstw na małą skalę, zgodnie z zasadami Programu. Udział w seminarium kontaktowym zapewni uczestnikom wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną w zakresie wyboru właściwej kwoty ryczałtowej pokrywającej koszty projektu w oparciu o zidentyfikowane potrzeby i oczekiwane rezultaty.

  Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej i jest adresowane zarówno do nowych jak i doświadczonych osób z instytucji działających w sektorach szkolnictwa wyższego, edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji dorosłych.

  Dla uczestników z Polski zostały przewidziane 2 miejsca. Organizator pokrywa koszty zakwaterowanie i posiłki. Koszty podróży w kwocie 570 EUR (około 2500 PLN) pokrywa polska NA. Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o wypełnienia formularza aplikacyjnego do 26 czerwca 2022 r. dostępnego na stronie wydarzenia: https://salto-et.net/events/show/CY01_0355_TSS_2022. Ważna informacja: dostęp do formularza aplikacyjnego dostępny jest po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie SALTO.