• 26 LUT 21
  Wyjazdy Erasmus+ dla nauczycieli akademickich do krajów partnerskich

  Wyjazdy Erasmus+ dla nauczycieli akademickich do krajów partnerskich

  Dział Spraw Międzynarodowych informuje, że 1 marca 2021 r. rozpoczyna się kwalifikacja na wyjazdy w programie Erasmus+ do krajów partnerskich w ramach nowego projektu. Osoby zainteresowane proszone są o dokładne zapoznanie się z zasadami składania wniosków aplikacyjnych i realizacji wyjazdów.

  Kwalifikacja ma charakter ciągły, o przyznaniu stypendium decyduje kolejność złożenia kompletnych zgłoszeń. Szczegółowe informacje na temat projektu 2020-1-PL01-KA107-079886 opublikowane są TUTAJ.
  Przed złożeniem wniosku należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

  • Pracownicy aplikujący o wyjazd w ramach projektu 2020-1-PL01-KA107-079886 nie mogą mieć zaplanowanych (przyznane stypendium) i niezrealizowanych wyjazdów w ramach wcześniejszych projektów KA107*;
  • Pracownik aplikujący o wyjazd w ramach projektu 2020-1-PL01-KA107-079886, o ile zostanie mu przyznane stypendium, automatycznie rezygnuje ze wszystkich swoich wyjazdów w ramach list rezerwowych w pozostałych projektach KA107*.

   

  Jednocześnie przypominamy, że dostępne są także wyjazdy w ramach projektów 2018-1-PL01-KA107-048630 i  2019-1-PL01-KA107-064826


  *Projekty KA107 dotyczą mobilności z krajami partnerskimi. Wyjazdy do krajów programu nie są brane pod uwagę i nie mają wpływu na opisywane powyżej zasady kwalifikacji.