• 08 STY 19
  ICon Grants 2019

  ICon Grants 2019

  ICon (Intercontinental Academic Exchange Programme) ma na celu ułatwienie współpracy pomiędzy członkami sieci Sgroup i partnerami z Chin i Kolumbii i daje możliwość zdobycia dodatkowego stypendium w wysokości 1000 EUR na wyjazd do Chin lub Kolumbii. 

  Główne cele programu to:

  • Ułatwienie współpracy w zakresie badań oraz edukacji pomiędzy EU oraz Chinami i Ameryką Łacińską
  • Inicjowanie nowych projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie ze środków EU oraz innych źródeł
  • Promowanie partnerstwa poprzez realizacje różnych form wspólnego nauczania.

   

  O stypendium może ubiegać się każdy pracownik akademicki lub pracownik administracyjny. Warunkiem przystąpienia do programu jest ugruntowana już współpraca z uczelnią w jednym ze wspomnianych krajów.
  Planowana mobilność może trwać od 7 dni do jednego miesiąca.
  Stypendium może być łączone z innymi źródłami finansowania wyjazdów.

  Osoby zainteresowane skorzystaniem z Programu ICon powinny przesłać do Działu Spraw Międzynarodowych na adres aurelia.mayer@usz.edu.pl następujące dokumenty w języku angielskim:

  • Formularz aplikacyjny DO POBRANIA
  • Krótkie CV
  • List Motywacyjny, w którym kandydat wyjaśni cel swojego wyjazdu, wpływ i potencjalne benefity dla uczelni macierzystej oraz goszczącej, a także zawrze opis dotychczasowej współpracy
  • Program mobilności
  • Krótki opis głównej dziedziny działalności kandydata zatwierdzone podpisem bezpośredniego przełożonego oraz Dziekana (statement of the home institution)
  • Letter of Support z wybranej instytucji goszczącej
  • Wskaże możliwości dodatkowego dofinansowania realizacji wyjazdu (np. środki własne)

  Termin składania dokumentów upływa 21.02.2019

  KWALIFIKACJA
  Każda uczelnia może zaprezentować tylko jednego kandydata na wyjazd do Chin oraz jednego kandydata na wyjazd do Kolumbii. Wszystkie nadesłane aplikacje zostaną ocenione przez Senacką Komisję do Spraw Współpracy Międzynarodowej. Na podstawie decyzji Komisji zostanie przygotowany Letter of Support dla autorów wybranych aplikacji. Dokumenty aplikacyjne zostaną następnie przesłane do SGroup, gdzie komisja do spraw ICon dokona ich oceny. Wyniki z posiedzenia zostaną przesłane do kandydata, instytucji goszczącej oraz uczelni macierzystej drogą mailową.

  Więcej informacji można znaleźć na stronie http://sgroup.be/news/icon-grants-2019-open-call

  Polecamy zapoznać się z wytycznymi dla aplikujących: tutaj