• 16 WRZ 19

    Likwidacja uczelni portugalskiej P LISBOA58

    Zgodnie z wiadomością przekazaną przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ informujemy, że władze portugalskie podjęły decyzję o zamknięciu z dniem 31 października 2019 r. ISCEM – School of Business Communication (Instituto Superior de Comunicação Empresarial), kod Erasmusa: P LISBOA58, PIC: 942915467. W związku z tym prosimy nie planować wyjazdów do tej uczelni w nowym roku akademickim.