• 30 PAŹ 20

  Metodologiczne szkolenie językowe dla kadry akademickiej

  Dział Spraw Międzynarodowych zaprasza nauczycieli akademickich, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne w języku angielskim na metodologiczne szkolenie  językowe w ramach programu Welcome to Poland. Szkolenie odbywać się będzie w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams.

  Kurs umożliwia nabycie umiejętności w języku obcym, które pomogą skutecznie przekazywać wiedzę studentom, także zagranicznym, uzyskiwać od studenta informacje zwrotne miedzy innymi poprzez włączenie do dyskusji w małych grupach i tworzenie atmosfery wzajemnego uczenia się.
  Kurs prowadzony jest zdalnie w potoku mieszanym polski/angielski, w dniach 16.11.2020 r. – 20.11.2020 r., w godzinach 16:00 – 19:15. Kurs odbywa się codziennie (poniedziałek-piątek) w dwóch blokach 90-minutowych. Decyduje kolejność zgłoszeń.

  Regulamin uczestnictwa i formularz zgłoszeniowy TUTAJ

  Cele kursu to:

  • nabranie pewności i swobody przy pracy z grupami studentów różnej narodowości, z którymi komunikacja odbywa się w języku angielskim,
  • nabranie umiejętności tworzenia atmosfery wzajemnej komunikacji (każdy student musi czuć się bezpiecznie i móc wypowiadać na równych prawach),
  • nabranie umiejętności przekazania przedmiotowej wiedzy studentom o różnym stopniu zaawansowania językowego,
  • zdobycie wiedzy dotyczącej różnych podejść do nauczania językowego,
  • zapoznanie z najnowszymi osiągnięciami z dziedziny metodyki i dydaktyki w nauczaniu danego przedmiotu w języku obcym,
  • nabranie umiejętności przygotowania i stworzenia własnego planu pracy w oparciu o samodzielnie przygotowane materiały,
  • zdolność do budowania własnej bazy słownictwa specjalistycznego i jego wdrażania na zajęciach.

   

  Program szkolenia zawiera takie elementy jak:

  • omówienie metodologii tworzenia własnych materiałów,
  • omówienie i wykorzystywanie nowoczesnych metod nauczania danego przedmiotu w języku angielskim,
  • analiza typowych problemów związanych z nauczaniem w języku obcym oraz omówienie alternatywnych sposobów ich rozwiązywania,
  • omówienie najważniejszych aspektów nauczania grup wielokulturowych,
  • nauka zwrotów językowych wykorzystywanych przez wykładowców w krajach anglojęzycznych,
  • ćwiczenia rozwijające sprawność mówienia w języku angielskim zwłaszcza adresowanym do większej publiczności,
  • budowanie bazy słownictwa specjalistycznego,
  • pomoc w układaniu testów w języku obcym uwzględniających tematykę zajęć i specyfikę grupy.

   

  Uwaga! Zgodnie z regulaminem programu Welcome to Poland, każdy może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu w ramach projektu. Osoby, które wzięły już udział w szkoleniu międzykulturowym, nie mogą zapisać się na kolejny kurs.

  Welcome to Poland to program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, którego celem jest wsparcie zdolności instytucjonalnej uczelni w obszarze obsługi zagranicznych studentów, doktorantów i kadry akademickiej.