• 01 CZE 20

    Realizacja służbowych wyjazdów zagranicznych

    Realizacja służbowych wyjazdów zagranicznych będzie możliwa w zależności od wytycznych ustalonych na szczeblu rządowym dot. otwarcia granic oraz określenia państw, do których wyjazdy będą możliwe. Ze strony US nie będą wprowadzane żadne inne zasady szczególne.
    Należy także skontaktować się z jednostką goszczącą, co do możliwości realizacji planowanej podróży służbowej, ponieważ nie wszystkie uczelnie planują przyjmowanie gości zagranicznych.

    Uprzejmie proszę o dostarczanie potwierdzenia o możliwości realizacji wyjazdu z jednostki goszczącej. Zgodna na wyjazdy będzie rozpatrywana z uwzględnieniem warunków wspomnianych powyżej.