• 30 STY 19

  Wyjazdy szkoleniowe STT dla pracowników administracji US

  Rozpoczynamy kwalifikację dodatkową na wyjazdy szkoleniowe STT w ramach programu Erasmus+ do krajów programu. Zapraszamy wszystkich pracowników administracji US do składania wniosków już od 1 lutego 2019.

  Osoby zainteresowane powinny złożyć aplikację w systemie DreamApply w terminie 01. lutego – 03 marca 2019.
  Szczegółowe zasady WRAZ Z OPISANYM SPOSOBEM OCENY APLIKACJI znajdziecie Państwo na stronie z zasadami realizacji wyjazdów STT. Uzupełniając aplikację,  proszę zwrócić uwagę, że zawiera ona merytoryczną część dokumentu Mobility Agreement. Osoby, które otrzymają stypendium będą musiały załączyć w systemie Dream Apply skan Mobility Agreement, którego treść będzie identyczna z treścią wniosku aplikacyjnego złożonego online.

  Przed złożeniem wniosku, prosimy zapoznać się z przygotowaną instrukcją, która krok po kroku pokazuje jak prawidłowo złożyć wniosek w systemie Dream Apply.

  W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z p. Aurelią Mayer, aurelia.mayer@usz.edu.pl, tel. 91 444 1208