• 24 GRU 18

    Zapraszamy na pokład PROMu!

    Zachęcamy  doktorantów i kadrę akademicką do skorzystania z oferty programu PROM, w ramach którego można uzyskać wsparcie finansowe na rozwój naukowy, m.in. udział w konferencjach czy zbieranie materiałów do artykułu naukowego.

    Dla doktorantów przewidziano stypendia na udział w konferencjach  lub wyjazdy w celu pozyskania materiałów do pracy badawczej/artykułu naukowego. Kadra akademicka do 40 r. ż. może ubiegać się środki na wyjazd w celu pozyskania materiałów do artykułu naukowego lub w celu udziału w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego.
    Więcej informacji na temat zasad aplikacji na stronie głównej w zakładce PROM http://dsm.usz.edu.pl/prom/ lub pod numerem telefonu 91 444 12 08 (Aurelia Mayer).