• 08 KW. 24

  Akcja kwalifikacja! / Qualification time!

  English version below

  Od 17 kwietnia do 08 maja 2024 do godz. 15:00 trwa dodatkowa kwalifikacja na wyjazdy Erasmus+ do krajów programu (UE/EFTA) w r. a. 2024/2025. Kwalifikacja jest prowadzona na stronie:

  https://outgoing2.dsm.usz.edu.pl/pl_PL/

  Dotyczy to zarówno wyjazdów na STUDIA, jak i na PRAKTYKI!

  Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych z pracownikami DSM, na których można będzie posłuchać o wyjazdach i zadać pytanie.

  Spotkania będą odbywać się online za pomocą MS Teams w następujących terminach:

  19/04/2024 – godz. 11:00 – 12:00 – https://bit.ly/43Sauad (angielski)

  23/04/2024 – godz. 10:00 – 11:00 – https://bit.ly/49rLTdI (polski)

  25/04/2024 – godz. 12:00 – 13:00 – https://bit.ly/3vTVM5U (polski)

  ———————————————————–

  From April 17 to May 8, 2024 until 15:00 there is an additional qualification for mobilities within the Erasmus+: programme countries (EU/EFTA) in the a. y. 2024/2025.

  Qualification website: https://outgoing2.dsm.usz.edu.pl/en_GB/

  It is for both STUDIES, and TRAINEESHIP!

  We invite you to take part in the information meetings with IO team, during which you can learn about those mobilities and ask a question.

  Meetings will be held on MS Teams on the following dates:

  19/04/2024 –11:00 – 12:00 – https://bit.ly/43Sauad (English)

  23/04/2024 –10:00 – 11:00 – https://bit.ly/49rLTdI (Polish)

  25/04/2024 –12:00 – 13:00 – https://bit.ly/3vTVM5U (Polish)