• 08 LUT 24
  ICon Grants 2024

  ICon Grants 2024

  Stypendia ICon (Intercontinental Academic Exchange Programme) finansowane przez sieć Sgroup – Universities in Europe powracają! W tym roku można starać się o dofinansowanie mobilności krótkoterminowych (minimum 5 dni) w uczelniach południowoamerykańskich, chińskich, afrykańskich oraz uczelniach mających status partnerów stowarzyszonych sieci SGroup.

  W ramach tegorocznej edycji sieć SGroup rozdysponuje wśród swoich członków 9 grantów:

  • 3 granty do krajów Ameryki Południowej;
  • 3 granty do Chin;
  • 3 granty do krajów afrykańskich.

  Grant dofinansowujący wyjazd wynosi do 3000 EUR i jest wypłacany przez SGroup na podstawie przedstawionych rachunków i faktur. Grant może być łączony z innymi źródłami finansowania pod warunkiem, że zostanie wydany tak, aby nie doszło do podwójnego finansowania tych samych kosztów.

  Osoby zainteresowane skorzystaniem z Programu ICon powinny przesłać do 20 marca 2024 r. na adres international@usz.edu.pl następujące dokumenty w języku angielskim:

  • Krótkie CV (maksymalnie 2 strony);
  • List Motywacyjny, w którym kandydat wyjaśni cel swojego wyjazdu, wpływ i potencjalne korzyści dla uczelni macierzystej, goszczącej oraz sieci SGroup, a także zawrze opis dotychczasowej współpracy, jeśli ma to zastosowanie;
  • Krótki opis działalności naukowo-badawczej kandydata zatwierdzone podpisem bezpośredniego przełożonego;
  • Letter of Support z wybranej instytucji goszczącej.

  Przed wysłaniem zgłoszenia należy zapoznać się ze szczegółowym przewodnikiem po programie icon-programme-guide-2024. Pytania należy kierować pod adres international@usz.edu.pl

  Sieć SGroup przyjmuje maksymalnie 4 wnioski z każdej instytucji członkowskiej, po jednym dla każdego regionu oraz jeden do uczelni stowarzyszonych. W przypadku, gdy pracownicy US złożą więcej wniosków niż maksymalna liczba, przeprowadzona zostanie ich wewnętrzna ocena, aby wyłonić te programy mobilności, które zostaną złożone do SGroup.