• 29 LIP 20

  Wspólna publikacja stypendystki programu PROM i pracowników US

  Z przyjemnością informujemy o publikacji artykułu naukowego „Acute toxicity and morphology alterations of glyphosate-based herbicides to Daphnia magna and Cyclops vicinus” w czasopiśmie Koreańskiego Towarzystwa Toksykologii – Toxicological Research. Współautorami artykułu są Kiki Gustinasari, doktorantka indonezyjskiej uczelni Institut Teknologi Sepuluh Nopember oraz dr Łukasz Sługocki i dr hab. Robert Czerniawski, prof. US, pracownicy Katedry Hydrobiologii Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Artykuł jest dostępny na stronie >>>
  Kiki Gustinasari, otrzymała stypendium w ramach programu PROM, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w czerwcu 2019 roku zrealizowała dwutygodniowy pobyt w Katedrze Hydrobiologii w celu zbierania materiałów do rozprawy doktorskiej i artykułów naukowych.
  Program PROM – Międzynarodowa Wymiana Stypendialna Doktorantów i Kadry Akademickiej   >>>  jest koordynowany na Uniwersytecie Szczecińskim przez Dział Spraw Międzynarodowych US.

  Pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego i stypendystki programu PROM, czerwiec 2019 r.