WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
zaprasza na
Dofinansowany kurs języka angielskiego
dla pracowników administracji US

Liczba miejsc ograniczona!

 Czas trwania kursu: 01.03.2017r. – ok. 06.07.2017r.
 Miejsce spotkań: Al. Piastów 40 b, bud. IV
 Poziom językowy grup: A) zaawansowany
B) średniozaawansowany (wyższy)
C) średniozaawansowany (niższy)
D) podstawowy
Wymagania wstępne   Grupa A – znajomość języka na poziomie B2
Grupa B – znajomość języka na poziomie B1
Grupa C – znajomość języka na poziomie A2
Grupa D – znajomość języka na poziomie A1
Godziny i terminy spotkań: Spotkania odbywać się będą w poniedziałki lub czwartki (w zależności od grupy), 1 raz w tygodniu po 1,5 godz., o godz. 15.45 lub 17.15
Koszty: Wpisowe 100 PLN (poza tym zajęcia są bezpłatne)

Pierwszeństwo udziału w kursie językowym przysługuje pracownikom administracyjnym kontynuującym naukę języka, którzy uczestniczyli w kursach organizowanych w roku akademickim 2015/2016.

W pozostałych przypadkach decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane kursami proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres mailowy koordynatora kursów: ddziadosz@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 24. 02. 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie również na stronie internetowej Wydziału Filologicznego w zakładce aktualności, na stronie Działu Spraw Międzynarodowych oraz na stronie głównej US w zakładce aktualności.

Wszelkie pytania proszę przesyłać na adres mailowy koordynatora: ddziadosz@wp.pl