Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.
Struktura programu Erasmus+ obejmuje następujące elementy:

  • Akcja 1. Mobilność edukacyjna;
  • Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk;
  • Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk;
  • program Jean Monnet;
  • Sport – inicjatywy związane ze sportem.

Dział Spraw Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego koordynuje działania w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna, zarówno z Krajami Programu (kraje członkowskie UE oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), jak i Krajami Partnerskimi (pozostałe kraje).

Szczegółowe informacje na temat Programu na stronie Narodowej Agencji Programu Erasmus+