Program EDUKACJA

O programie

Program Edukacja, dla którego rolę Operatora pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską.

Cele Programu

Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce.

Mobilności studentów i pracowników uczelni wyższych są realizowane na zasadach programu Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego finansowanymi z Programu Edukacja.

Czas trwania projektu:

01.07.2020 – 30.09.2020

Budżet projektu:

48 325 EUR

Partnerzy projektu:

University of Bergen
Volda University College
Onoy/Luroy Primary School

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (2013 – 2016)