Erasmus+ App

Nowa aplikacja Erasmus+ App jest jednym z kluczowych rezultatów Inicjatywy Europejskiej Karty Studenta Erasmusa.
Osobom uczącym się w całej Europie oferuje:
– łatwy dostęp do informacji o możliwościach mobilności oferowanych przez program Erasmus+;
– wsparcie podczas realizacji zagranicznej podróży.

Erasmus+ App jest już dostępna do pobrania na telefon komórkowy z Google Play i Apple App Store lub online.

https://erasmusapp.eu/

Funkcje Erasmus+ App:
– wskazówki krok po kroku jak podróżować, jak mieszkać poza domem (ogólne, specyficzne dla kraju i miasta)
– wskazówki i historie, którymi dzielą się uczestnicy programu,
– informacje o lokalnych wydarzeniach i działaniach i ludziach ze społeczności lokalnych,
– ustrukturyzowane informacje na temat istniejących programów Erasmus +
– interaktywne listy kontrolne z przewodnikiem krok po kroku przez cały okres mobilności
– integracja z umową o programie zajęć online
– integracja z internetową platformą wsparcia językowego OLS

Ponadto w 2021 roku pojawi się jeszcze wiele nowych funkcji!

    

Załącznik: