Zapraszamy do skorzystania ze szkoleń w trybie self-study dostępnych na platformie e-learningowej Uniwersytetu Szczecińskiego:

  • Metodologiczne szkolenie językowe – specjalistyczny kurs dla nauczycieli akademickich na temat prowadzenia zajęć w języku angielskim, przygotowywania prezentacji i materiałów dydaktycznych, wprowadzania słownictwa specjalistycznego podczas prowadzenia zajęć, a także wspomagające analizę stosowanych metod dydaktycznych;
  • Szkolenie międzykulturowe z elementami komunikacji międzypokoleniowej dla pracowników i studentów, którego celem jest nabycie podstawowych umiejętności pozwalających niwelować bariery komunikacyjne wynikające z różnić międzykulturowych oraz uświadomienie sobie własnych uwarunkowań mających wpływ na postrzeganie świata i zachowania;
  • Szkolenie dotyczące zdalnego zarządzania projektami międzynarodowymi z wykorzystaniem narzędzi on-line: metody konfiguracji odpowiedniego środowiska, dobre praktyki w zakresie wprowadzenia narzędzi do zarządzania on-line, zarządzanie i komunikowanie się z zespołem międzynarodowym i wielokulturowym, praktyczne sposoby radzenia sobie z wyzwaniami zdalnego zarządzania projektami.

Welcome to Poland to program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, którego celem jest wsparcie zdolności instytucjonalnej uczelni posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie w obszarze obsługi zagranicznych studentów, doktorantów i kadry akademickiej. Program jest realizowany w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. – 31.05.2022 r.