WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
zaprasza na
dofinansowany kurs języka hiszpańskiego
dla studentów US zakwalifikowanych do wyjazdu na studia lub praktykę do Hiszpanii

Liczba miejsc ograniczona !!

Czas trwania kursu: 20.04.2017 r. – 30.06.2017 r.,
Termin przesyłania zgłoszeń: 01.04.2017 r. – 14.04.2017 r.
Miejsce spotkań: Al. Piastów 40b, bud. IV
Godziny i terminy spotkań: Spotkania odbywać się będą 1 raz w tygodniu po 3 godziny lekcyjne (2 godz. 15 min.) w godzinach popołudniowych
Wymagania : wpisowe 100 PLN (poza tym zajęcia są bezpłatne)

Pierwszeństwo udziału w kursie językowym przysługuje studentom US zakwalifikowanym do wyjazdu na studia lub praktykę do Hiszpanii w programie Erasmus+, Mobilność Edukacyjna: kraje programu w roku 2017/2018

W pozostałych przypadkach decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane kursami proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres mailowy koordynatora kursów: ddziadosz@wp.pl w terminie od 01. 04. 2017 – 14. 04. 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie na stronie internetowej Wydziału Filologicznego w zakładce aktualności, na stronie Działu Spraw Międzynarodowych oraz na stronie głównej US w zakładce aktualności.

Wszelkie pytania proszę przesyłać na adres mailowy koordynatora: ddziadosz@wp.pl