Osoby aplikujące o wyjazdy/stypendia indywidualne składają do NAWA m.in. pismo wyrażające poparcie uczelni macierzystej. Aby je uzyskać, należy złożyć podanie (wzór do pobrania) z prośbą o poparcie uczestnictwa w Programie. Podanie powinno być uprzednio zatwierdzone przez odpowiednie osoby, zgodnie z informacją zawartą we wzorze.
Ponadto, do podania należy załączyć wzór pisma wyrażającego poparcie uczestnictwa, zgodny z Regulaminem opublikowanym przez NAWA, z uzupełnionymi danymi osobowymi (imię, nazwisko, wydział, kierunek studiów, itp.) oraz informacjami dotyczącymi wyjazdu (kraj wyjazdu, data pobytu, itp.).
Podanie wraz załącznikami składane jest za pośrednictwem Działu Spraw Międzynarodowych na adres international@usz.edu.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.