Osoby aplikujące do NAWA o wyjazdy w ramach umów bilateralnych powinny odpowiednie wcześnie złożyć podanie (wzór do pobrania) do Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej z prośbą o poparcia uczestnictwa w Programie, zgodnie z Regulaminem opublikowanym na stronie NAWA.
Podanie powinno być uprzednio zatwierdzone przez odpowiednie osoby, zgodnie z informacją zawartą we wzorze podania. Ponadto, do podania należy załączyć wzór pisma wyrażającego poparcie uczestnictwa, zgodny z Regulaminem opublikowanym przez NAWA, z uzupełnionymi danymi osobowymi (imię, nazwisko, wydział, kierunek studiów, itp.) oraz informacjami dotyczącymi wyjazdu (kraj wyjazdu, data pobytu, itp.).
Podanie wraz załącznikami należy składać za pośrednictwem Działu Spraw Międzynarodowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.